Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Marketing i IT

Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie przedsiębiorcom i pracownikom informacji o ochronie danych.


Przewodnik ten wyjaśnia, w jaki sposób odpowiedni system ochrony danych pomaga rozwinąć kulturę korporacyjną opartą na odpowiedzialności społecznej.

Podnosi także świadomość faktu, że ochrona danych może stanowić olbrzymią przewagę konkurencyjną, szczególnie w pewnych branżach działalności.

Niniejsza książeczka pomoże Państwu zapoznać się z podstawowymi zasadami ochrony danych i Państwa obowiązkami prawnymi w tym zakresie.

W niniejszej Poradzie przedstawimy zasady wnoszenia i doręczania pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym - „przez Internet". Skorzystanie z tej drogi może uprościć dochodzenie przez Ciebie zapłaty określonych kwot od dłużników (innych przedsiębiorców lub konsumentów). Za pomocą tego postępowania możesz składać pisma procesowe nie wychodząc z domu czy firmy. Zarówno jeżeli jesteś powodem czy pozwanym powinieneś znać zasady rządzące EPU, aby w pełni wykorzystać przysługujące Ci uprawnienia oraz poznać ryzyka wiążące się z korespondencją prowadzoną w postępowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a już niedługo w każdym innym postępowaniu cywilnym, gdyż zmiany w kodeksie postępowania cywilnego weszły już w życie.

Obecnie jednym z najważniejszych kanałów za pomocą których przedsiębiorcy docierają do swych potencjalnych kontrahentów (przedsiębiorców i konsumentów) jest Internet, a w szczególności ich strony „firmowe" i serwisy społecznościowe.
Poprzez umiejętnie prowadzony fanpage (profil w serwisie społecznościowym) nawet mały przedsiębiorca może skutecznie zwiększyć sprzedaż swoich usług (produktów) docierając stosunkowo niewielkim kosztem do grona potencjalnych klientów.

IAB Polska po raz drugi już zrealizował badanie internautów dotyczące prywatności.

Do współpracy zaproszono podmioty, które mają istotny wpływ na kształt całego środowiska online – zarówno po stronie biznesu, jak i administracji.

Z badania wynika m.in., że internauci są coraz bardziej świadomi w kwestii prywatności i coraz częściej stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, które mają ją chronić. Wciąż jednak istnieje wiele zadań stojących przed biznesem, jak również regulatorami. 

Przedsiębiorco! Prowadząc swoją działalność gospodarczą, w której oferujesz swoje usługi i/lub towary w sieci, powinieneś mieć świadomość jak ważnym dla Ciebie jest właściwe informowanie o ofercie oraz o cenie danej usługi/produktu. W niniejszej Instrukcji zostaną wyjaśnione kwestie związane, z wprowadzeniem ofert i cenników na stronę internetową oraz informacje jak prawidłowo przyjmować oferty złożone drogą mailową, co w dzisiejszych czasach, gdzie Internet odgrywa istotną rolę w życiu większości ludzi staje się wręcz rzeczą naturalną.

Praktycznie w większości nowych form działalności, nowych przedmiotów, różnego typu świadczeń, produktów, zarówno materialnych jak i niematerialnych, w szeroko rozumianej działalności gospodarczej, pojawia się zagadnienie własności intelektualnej w związku z bądź to postacią produktu, czyli usługi, towaru bądź dostarczenia tzw. „treści elektronicznej" lub formy zawierania umów i sposobu świadczenia. Często w takich sytuacjach mamy jednocześnie do czynienia w zbiegu z regulacjami dotyczącymi właśnie umów zawieranych na odległość, umów świadczonych drogą elektroniczną, własności intelektualnej, w tym zarówno w zakresie praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, jak i prawami majątkowymi autorskimi do prac badawczo-rozwojowych, know how, do programów komputerowych lub innych postaci praw zależnych i pokrewnych prawom autorskim.

Planując stworzenie aplikacji internetowej (np. firmowej strony internetowej) powinniśmy, jeszcze przed wyborem firmy-wykonawcy, która ją dla nas stworzy, do opisu w zapytaniu ofertowym, jej funkcjonalności, dodać konkretne założenia i wymagania. Wymagania te będą musiały być spełnione, aby w pełni zabezpieczyć wymogi tzw. RODO – ochrony danych osobowych, które będą przetwarzane za pomocą tej aplikacji.

Współczesne zarządzanie małą firmą stawia wiele wymogów związanych z działaniami zgodnymi z zasadami marketingowymi. Poniżej wybrane przydatne zasady do natychmiastowego zastowania:

Stary, dobry e-mail w rękach specjalistów nadal jest potężnym narzędziem marketingowym, ale...

....musi być przemyślany i sprofilowany pod kątem oczekiwań adresata - wtedy wskaźnik rentowności szybuje do poziomu nawet 3800%. 

Jak zatem sprawić, by kampania mailingowa była tak skuteczna i jak uniknąć najczęstszych błędów?
Na te pytania znajdziemy odpowiedzi w najnowszym Raporcie.

Rozumienie, jak ważne są emocje Klienta - może pozwolić na uniknięcie niejednego kryzysu i zbudowania solidnego wizerunku firmy.

Przedsiębiorco, pamiętaj, iż zarówno, wówczas, gdy dopiero zaczynasz działalność i ustalasz firmę, czyli także nazwę przedsiębiorstwa i ewentualnie znak towarowy (logo) dla niego, jak również, gdy prowadząc już działalność wprowadzasz nowe usługi, nowe produkty rozważasz dla nich odrębne znaki towarowe bądź choćby nowe nazwy wyróżniające w obrocie, które mogłyby być objęte ochroną jak znak towarowy, to jednocześnie powinieneś myśleć o szeroko rozumianym marketingu czy konkretnych formach reklamy. Promocja, kształtowanie wizerunku Twojej firmy, oferty rynkowej zależne jest także od całego szeregu różnego typu form technicznych i graficznych, opisów, wymaganych prawem wywieszek, naklejek, opakowań, instrukcji i przedstawianych do akceptacji regulaminów, czy ogólnych warunków umów sprzedaży. W praktyce, w zależności od rynków docelowych beneficjentów, konsumentów, odpowiednio dostosowuje się choćby nazwy, kolorystyki, sposoby, rodzaje opakowań, zakres informacji bądź obligatoryjny bądź ze względu na wymagania prawne danego rynku lub oczekiwania kulturowe konsumenta.

Niniejsza porada została przygotowana celem odpowiedzi na pytanie jak skutecznie chronić dobra niematerialne wchodzące w skład nowoczesnego przedsiębiorstwa, takie jak: know-how, technologia, receptura czy innowacyjne pomysły – hi-tech, w świetle obowiązujących regulacji prawnych uwzględniając także tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy często informują na swoich stronach internetowych o swych klientach i kontrahentach. Tego rodzaju informacje mogą zwykle mieć charakter rekomendacji od klientów lub kontrahentów. Należy pamiętać, iż przedsiębiorca zawsze powinien zachować ostrożność przy zamieszczaniu tego rodzaju informacji na stronie www, czyli tym samym ujawniając je praktycznie nieograniczonemu kręgowi odbiorców.

Polska gospodarka pod względem poziomu ucyfrowienia zajmuje jedno z ostatnich miejsc w klasyfikacji Unii Europejskiej, pozostając w tyle nie tylko za wszystkimi państwami „starej" UE, ale nawet za większością nowych krajów członkowskich. Główną przyczyną tego odstawania od unijnej średniej jest niski poziom ucyfrowienia małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących większość działających w kraju podmiotów gospodarczych.

W Raporcie - wszystko, czego nie wiecie o nowych trendach w marketingu mobilnym.

Marketingowi mobilnemu teoretycznie sprzyja wszystko. Liczba tabletów i smartfonów rośnie, ceny internetowych pakietów maleją, a kampanie - mimo że ciągle jeszcze toporne, są już zadziwiająco skuteczne. Dokąd zmierza marketing mobilny?

Sztuczki pozycjonerów przestały być skuteczne, a zaczęły poważnie szkodzić. Specjaliści od marketingu w wyszukiwarkach muszą się dostosować do nowych wymagań Google, które bez litości karczuje farmy spamerskich linków. Teraz liczy się użytkownik i to, co jest dla niego ważne, czyli unikalne i angażujące treści opakowane w responsywnej formie.

Przedsiębiorco pamiętaj, nie każdą informację dotyczącą zatrudnionych pracowników możesz umieszczać na swojej stronie internetowej.

Nieliczne informacje mogą być upubliczniane bez zgody pracownika, a inne bezwzględnie takiej zgody wymagają. Poniższa rekomendacja pomoże Ci rozróżnić informacje dotyczące pracowników, które możesz umieszczać na stronie internetowej bez ich zgody oraz te, które bez takiej zgody ujawniane być nie mogą.

Raport jest owocem długoletniej współpracy między IAP Polska i PwC.
Autorzy Raportu podkreślają: Dzięki internetowi maleją koszty transakcyjne, rośnie poziom konkurencyjności rynków, w niewiarygodny sposób wrasta nie tylko dostęp do informacji, ale również możliwości jej wytworzenia i przechowywania.

Jaki jest w liczbach wpływ internetu?

Publikacja zawiera kompleksową wiedzę na temat roli marketingu interaktywnego w kształtowaniu gospodarki w Polsce.

Obsługa klienta jest jednym z najważniejszych elementów budowania przedsiębiorstwa. Relacja z klientem, serwisowanie produktu, komunikacja z innymi podmiotami (które zgłaszają się do naszej obsługi) – jest bardzo wiele aspektów, które wpływają na to jak nasza organizacja jest postrzegana, czy klienci będą mieli ochotę ponowić zakup oraz czy wyróżniamy się na rynku.

W wielu przypadkach udostępnianie strony WWW użytkownikowi czy świadczenie usług w sieci za pomocą serwisów internetowych wiąże się nie tylko z rejestracją IP lub szerszym przetwarzaniem danych osobowych użytkowników wyłącznie na potrzeby podmiotu prowadzącego dany serwis, ale i z udostępnianiem ich innym podmiotom.Przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności ich udostępnianie podlega regulacjom przepisów prawa, zatem konieczne jest precyzyjne określenie na jakich zasadach będzie się ono odbywać.

Jaki jest polski e-handel AD 2014? Jak rodzime e-sklepy dają sobie radę na dynamicznie rosnącym, ale wyjątkowo konkurencyjnym rynku? Czy zmiany w prawie pomagają branży się rozwijać i wychodzić na inne rynki, czy wręcz przeciwnie?
Na te i wiele innych pytań autorzy szukali odpowiedzi przygotowując badanie i niniejszy raport. Czytając i analizując wyniki można wysnuć wiele wniosków i eksperci doskonale robią to na kolejnych stronach. Tym, co należy jednak podkreślić w szczególności, jest fakt, że polski e-handel jest rozdrobniony.

Przygotowanie badania: Grupa Robocza E-commerce w IAB Polska oraz Ministerstwo Gospodarki:

Poniżej przestawiamy Raport [pdf]

Internet stanowi obecnie najbardziej popularny środek masowego przekazu, a reklama internetowa z racji swojej specyfiki, różnorodnych form i szerszego zasięgu aniżeli w tradycyjnych środkach masowego przekazu stanowi doskonałe narzędzie przedsiębiorców dla wypromowania oferowanych przez nich usług i produktów. Z uwagi jednak na brak kompleksowej regulacji prawnej, często reklamy zamieszczone w internecie wykorzystują istniejące luki prawne lub naruszają obowiązujące przepisy prawa. Niniejsza porada ma na celu przedstawienie prawnych aspektów reklamy w coraz bardzie dominującym obrocie elektronicznym.

Przedsiębiorco! Rozpoczynając działalność gospodarczą, zapewne zastanawiałeś się nad odpowiednią nazwą dla swojego przedsiębiorstwa, firmy spółki oraz strony internetowej. Podczas wyboru musisz pamiętać, aby swoim wyborem nie naruszyć praw do nazwy lub firmy, przysługujących już innym przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy działają na tym samym rynku oraz prowadzą taką samą działalność. Dlatego też powinieneś posługiwać się oznaczeniem ochronnym i sprawdzać czy posługują się nim inni. Oznaczenia ochronne to m.in. ® ©

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zrealizował badanie, którego celem było poznanie opinii internautów na temat prywatności w sieci. Projekt jest odpowiedzią na zaproszenie do publicznej debaty, do której zachęca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W dyskusji tej dotychczas brakowało danych na temat poglądów samych zainteresowanych, a zrealizowana analiza obala szereg mitów funkcjonujących w debacie publicznej na temat poglądów internautów. Z badania wynika, że użytkownicy sieci uważają internet za przestrzeń publiczną i potrafią chronić swoją prywatność, a zbytnie formalizowanie internetu im przeszkadza. Są także w większości świadomi istnienia cookies i faktu zbierania danych o ich zachowaniach w sieci w celach komercyjnych.

Przedsiębiorco! Archiwizowanie danych polega nie tylko na tworzeniu kopii zapasowych naszych zbiorów danych, ale także na przeniesieniu danych w inne miejsce pamięci masowej. Natomiast zarządzanie bazami danych polega na wykonywaniu operacji na danych, innymi słowy na przetwarzaniu tych zbiorów baz danych. Zarządzanie danymi odbywa się poprzez rozbudowane aplikacje umożliwiające ich przechowywanie i szybki dostęp do zgromadzonych danych.

W ramach Punktu Kontaktowowego dla Usługodawców i Usługobiorców zostały w ostatnim czasie przygotowane dwie publikacje, związane z prowadzeniem sprzedaży w Internecie. Są one dostępne w formie e-booków. Opracowanie pt. „Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie” obejmuje informacje o pierwszych krokach założenia sklepu internetowego. Natomiast publikacja pt. „Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców” zawiera m.in. wzór regulaminu sklepu internetowego oraz wzory dokumentów wykorzystywanych w kontakcie z klientem.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z jęz. angielskiego CSR – Corporate Social Responsibility) polega na planowaniu w ten sposób prowadzenia działalności gospodarczej, że będzie uwzględniała ona interesy społeczne oraz ochronę środowiska. Co do zasady powinny to być działania bezinteresowne, non profit, ale w rzeczywistości są one pewną inwestycją w przyszłą działalność i wpływają na to, jak postrzegany jest dany przedsiębiorca.

Świadczenie usług i prowadzenie handlu na targowiskach lub obwoźnego jest jedną z tradycyjnych form prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, a rozpowszechniane aktualnie nowe formy, takie jak: handel online i zakupy w e-sklepie stają się codziennością. Przedsiębiorca musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że spełnienie się wielu warunków prowadzenia takiej działalności może okazać się o wiele trudniejsze od takiej samej działalności prowadzonej w sposób „tradycyjny". Przedsiębiorca powinien również wiedzieć, że w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, czy umów zawieranych na odległość, a więc także tzw. „przez Internet", uprzywilejowanie konsumenta i zakres obowiązków przedsiębiorcy są znacznie większe.

W mediach najczęściej opisywane są kampanie reklamowe największych marek, skierowane do setek tysięcy odbiorców. W zalewie tych informacji ginie fakt, że poprzez Facebooka i social media można promować również mały biznes, często skuteczniej niż poprzez inne formy reklamy...

Media najpierw informują o gigantycznym potencjale drzemiącym w mediach społecznościowych by po chwili donieść o kryzysach wizerunkowych gnębiących największych graczy. Skoro nawet Play czy Orange mają problem z opanowaniem swojego profilu, to czy mniejsze firmy powinny wchodzić na tak niebezpieczny teren?

Przedsiębiorco - prawdopodobnie masz już własną stronę w Internecie.

Ale cóż z tego, jeśli nikt jej nie znajdzie i nie będzie jej odwiedzał? Dlatego musimy zająć się jej wypozycjonowaniem, czyli umieszczeniem na wysokich pozycjach w wyszukiwarkach internetowych, po wpisaniu interesującego nas słowa kluczowego.

W obecnych czasach doskonale sprawdza się maksyma mówiąca, że „jeśli nie ma Cię w Internecie – nie ma Cię w ogóle” – Internet jest pierwszym źródłem informacji dla ponad połowy społeczeństwa. Musimy zatem w Internecie być obecni. Służą do tego strony WWW, będące wizytówkami firmy w globalnej sieci – jednak koszt strony WWW, biorąc pod uwagę profesjonalną agencją, wynosi do kilku tysięcy złotych. Warto szukać innych, alternatywnych dróg utworzenia serwisu WWW, bowiem prostą stronę prezentującą informacje o firmie i ofertę w Internecie można mieć za darmo! Jak do tego się zabrać?

Nawet jeżeli nie decydujesz się, aby przedstawić swoje produkty w sieci, to musisz pomyśleć o właściwej stronie www, czyli swojej wizytówce i swoim oknie na rynek. Dzisiaj przedsiębiorca, który nie posiada strony www jest po prostu niewidoczny, co więcej często „podejrzany" w tym znaczeniu czy to „prawdziwy" (faktycznie istniejący) podmiot? Przede wszystkim jednak będzie to Twoja witryna tak jak witryna w sklepie, gdzie każdy przechodzień może zobaczyć, co i kto oferuje na rynku. Teraz „sieć" to jeden wielki market.

Przedsiębiorca powinien myśleć o swoim wizerunku, jak też o promowaniu konkretnych produktów tak, aby przekonać do nich klientów. O tym czy promować raczej swój wizerunek jako przedsiębiorcy czy też znaki towarowe konkretnych produktów i jak to czynić możesz dowiedzieć się z prezentowanej Instrukcji.

Pewnego dnia to, co mam dziś w plecaku, ktoś umieści w muzeum. Próbuję wyobrazić sobie mojego lśniącego iPada jako zgaszony, zakurzony eksponat w gablocie

Mikro Porady:
Cloud Computing (CC), czyli przetwarzanie  w chmurze, należy obecnie do najszybciej rozwijających się usług informatycznych. Zapotrzebowanie na rozwiązania obniżające koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewniające dostęp do większych mocy obliczeniowych sprzyja rozwojowi nowego modelu zarządzania zasobami IT.

MIkro Porady:
Chmura - nowe możliwości dla mikro i małych przedsiębiorstw.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.