Umowa  o wyrażenie zgody i udostępnieniu powierzchni w obszarze nieruchomości gruntowych i/lub nad nimi dla działań marketingowych

Przedsiębiorcy często prowadzą różne działania marketingowe, celem zwiększenia sprzedaży lub wypromowania nowych produktów lub usług. Marketing może być skierowany wobec konsumentów a może być skierowany wobec innych przedsiębiorców będących lub mogących być potencjalnymi kontrahentami.

Marketing w najszerszym tego słowa znaczeniu to działania nakierowane na rynek, konsumentów; proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość.

Wraz z rozwojem powstają różne odmiany (rodzaje) działań marketingowych, przykładowo należy wymienić: ambient marketing, marketing afiliacyjny, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing mobilny, marketing narracyjny, marketing partyzancki, marketing podstępny, marketing polityczny, marketing sensoryczny, marketing sportowy, marketing szeptany, marketing wielopoziomowy, marketing wirusowy, marketing zapachowy, marketing zwrotny, shopper marketing, social media marketing, marketing w wyszukiwarkach internetowych.[1]

Działalność marketingowa może być prowadzona przy udziale osobistym lub wykorzystywaniem wizerunku osób publicznych celebrytów czy gwiazd sportu, co w zakresie skutków prawnych zostało odnotowane w orzecznictwie, por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 16 lutego 2016 r., sygn. akt: I UK 77/15, Legalis, zapadły na gruncie sprawy pomiędzy piłkarzem a angażującym go klubem sportowym.

--

[1] Wikipedia, data wyświetlenia strony: 4 grudnia 2016 r.; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing

Załączniki i powiązane dokumenty

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki