Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Przedsiębiorco! Czasem z uwagi na zmiany organizacyjne mające na celu potrzebę racjonalizacji zatrudnienia lub z uwagi na niesprawdzenie się pracownika na danym stanowisku pracy wykonywanie przez niego pracy na dotychczasowych warunkach jest dla Ciebie niekorzystne. W takiej sytuacji uprawniony jesteś wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy lub płacy i zaproponować w ich miejsce nowe.

Pamiętaj jednak, że jeżeli pracownik w określonym czasie nowych warunków pracy lub płacy nie przyjmie, wówczas umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Poniżej przedstawiamy dwa wzory (i) Wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy oraz (ii) Oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych zaproponowanych warunków pracy wraz z objaśnieniami.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Wariant I

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Wariant II Oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy

Wariant II

Oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki