Umowa o pracę na czas nieokreślony w nienormowanym trybie pracy

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Umowa o pracę na czas nieokreślony w nienormowanym trybie pracy

Przedsiębiorco, umowę o pracę w nienormowanym czasie pracy możesz zastosować w stosunku do pracowników, co do których występuje brak możliwości ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy ze względu na organizację lub zakres i sposób pracy, bądź wykonywanie jej poza zakładem pracy. Do tej grupy należą między innymi: akwizytorzy, przedstawiciele handlowi, czy informatycy sprawujący serwis usługowo u usługodawców.

Czasem pracy jest czas pozostawania przez pracownika do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Może być on także, oznaczony wymiarem powierzonych pracownikowi do wykonania zadań. Wtedy mamy do czynienia z zadaniowym systemem pracy, zwanym także nienormowanym. Zgodnie z art. 140 kodeksu pracy, w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.

Nienormowany czas pracy oznacza w praktyce, iż w ramach powierzonych zadań w ramach tego systemu pracy został uwzględniony podstawowy zakres czasu pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w danym okresie rozliczeniowym na pełnym etacie i odpowiednio np. na ½ etatu (20 godzin). Nie ma przy tym, znaczenia czy te godziny pracownik ,,przepracuje'' w domu, u usługodawcy, kontrahenta czy w zakładzie pracy, składając raporty lub zestawienia, bądź pobierając produkty lub części dla realizacji zamówienia.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki