Umowa o pracę na czas nieokreślony w nienormowanym trybie pracy

Przedsiębiorco, umowę o pracę w nienormowanym czasie pracy możesz zastosować w stosunku do pracowników, co do których występuje brak możliwości ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy ze względu na organizację lub zakres i sposób pracy, bądź wykonywanie jej poza zakładem pracy. Do tej grupy należą między innymi: akwizytorzy, przedstawiciele handlowi, czy informatycy sprawujący serwis usługowo u usługodawców.

Czasem pracy jest czas pozostawania przez pracownika do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Może być on także, oznaczony wymiarem powierzonych pracownikowi do wykonania zadań. Wtedy mamy do czynienia z zadaniowym systemem pracy, zwanym także nienormowanym. Zgodnie z art. 140 kodeksu pracy, w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.

Nienormowany czas pracy oznacza w praktyce, iż w ramach powierzonych zadań w ramach tego systemu pracy został uwzględniony podstawowy zakres czasu pracy, czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w danym okresie rozliczeniowym na pełnym etacie i odpowiednio np. na ½ etatu (20 godzin). Nie ma przy tym, znaczenia czy te godziny pracownik ,,przepracuje'' w domu, u usługodawcy, kontrahenta czy w zakładzie pracy, składając raporty lub zestawienia, bądź pobierając produkty lub części dla realizacji zamówienia.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki