Spółdzielcza umowa o pracę

Szczególną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółdzielnia pracy. Podstawą gospodarczej działalności spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Stosunek pracy pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje się przez zawarcie spółdzielczej umowy o pracę (spółdzielczy stosunek pracy). Obowiązkiem spółdzielni pracy jest zawarcie spółdzielczej umowy o pracę z członkami spółdzielni. Członkowie spółdzielni nie mogą odmówić zawarcia spółdzielczej umowy o pracę. Spółdzielczy stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze zawierając pewne odrębności, dotyczące m.in. wynagrodzenia, czy rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę, a w zakresie nieuregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki