Trzeba wiedzieć

Zmiany w ochronie wieku emerytalnego pracowników

Ważne:

1 października 2017 r. zmienił się termin, w jakim Twoi pracownicy będą wchodzić w ochronę przedemerytalną. Wiek w jakim kobiety będą mogły przejść na emeryturę wynosi ponownie 60 lat, a dla mężczyzn 65. Jednakże przejście na emeryturę dla tych którzy osiągnęli już te lata nie będzie obowiązkowe, a jedynie dobrowolne.

Zmiany-w-ochronie-wieku-emerytalnego-pracownikow

1 stycznia 2013 roku weszła w życie reforma emerytalna, która wprowadziła wiele zmian dotyczących emerytur. Główną z nich było stopniowe podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Zgodnie z tą reformą, zmiana ta została zaplanowana na lata i miała odbywać się sukcesywnie przez kilka lat.

Natomiast od 1 października 2017 roku nastąpiło obniżenie tego nowego wieku emerytalnego do tego, jaki obowiązywał przed tą reformą. Dla kobiet wynosi on 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65. Decyzja o zakończeniu pracy zawodowej i przejściu na emeryturę będzie należała przedsiębiorco, do Twoich pracowników. Każdy pracownik może samodzielnie zadecydować, w którym momencie przejdzie na emeryturę - biorąc pod uwagę np. swój stan zdrowia, sytuację rodzinną, pozycję na rynku pracy, oczekiwania dotyczące wysokości przyszłego świadczenia. Ustawa określa tylko minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.

By przejść na emeryturę pracownik powinien sam złożyć wniosek do ZUS oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty m.in.:

  • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in. pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej.

Pracownik powinien też zadbać o potwierdzenie osiąganego wynagrodzenia oraz wykonywania pracy o szczególnym charakterze.

Wniosek można dostarczyć osobiście ZUS lub wysłać pocztą, w tych dwóch przypadkach należy wypełnić wniosek EMP, który znajduje się w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej w zakładce wzory formularzy. Wniosek można także złożyć przez Internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – wniosek ZUS Rp – 1E. Przy składaniu wniosku przez internet, trzeba go podpisać, a raczej uwierzytelnić, profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na stronie internetowej ZUS znajdują się szczegółowe informacje, dotyczące jakie wymagania ma spełniać wniosek składany elektronicznie. Zgodnie z przepisami wniosek (zarówno złożony osobiście w ZUS, wysłany pocztą, jak i złożony internetowo) można złożyć miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, ZUS wyda decyzję o odmowie prawa do emerytury i wskaże, jakie warunki nie zostały spełnione.

Ważne:

Jeżeli Twoi pracownicy mają pytania lub wątpliwości dotyczące przejścia na emeryturę, skieruj ich do dowolnej placówki ZUS. Od lipca 2017 roku w placówkach ZUS pracują specjalni doradcy emerytalni, którzy wyjaśniają ,,potencjalnym’’ emerytom, od czego zależy wysokość emerytury itp. Jak również w specjalnym kalkulatorze wyliczają wysokość przewidywanego świadczenia - w zależności od wskazanego przez daną osobę momentu zakończenia aktywności zawodowej. Działa także Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS - pod nr 22 560 16 00. 18. Pomoc ta jest bezpłatna i fachowa.

Pełen zakres informacji tj. dotyczących np. jaki staż pracy trzeba będzie mieć do najniższej emerytury.

Komu będzie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, czy po 30 września 2017 r. można się ubiegać znajduje się na stronie internetowej ZUS pod adresem:

Więcej

Na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn mogą przejść:

  • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r.
  • osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia,
  • osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Jeśli wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna)zostanie ukończony przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem dana osoba nie będzie jeszcze w podwyższonym wieku emerytalnym, emeryturę uzyska od miesiąca zgłoszenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!