Porady eksperta

Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS dla organizacji pożytku publicznego

W przypadku podmiotu zatrudniającego od 10 do 49 osób, przysługuje zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec-maj 2020 r. w wysokości 50% ich łącznej kwoty (dla zatrudniających 1-9 - 100% zwolnienia).

Ważne:

Należy pamiętać, że w przypadku składki za miesiąc marzec zwolnienie będzie przysługiwać za ten miesiąc, nawet w przypadku jej opłacenia, przy czym wniosek do ZUS o zwrot nadpłaconych środków można było złożyć najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. W przypadku składek za miesiąc kwiecień-maj 2020 r. zwolnienie obejmuje tylko i wyłącznie składki nieopłacone.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji na stronie ZUS

Więcej

Z uwagi na to, że nie posiadam więcej informacji na temat innych form pomocy, z których korzysta organizacja należy pamiętać o ograniczeniach w tym zakresie m. in. w przypadku korzystania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy. Jeżeli pracodawca wystąpił wnioskiem do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, za który uzyskał dofinansowanie z FGŚP, wówczas będzie musiał zwrócić środki na składki otrzymane.

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą, którym z powodu koronawirusa łączne przychody z działalności gospodarczej spadły o min. 30% - obliczone przez porównanie 60 następujących po sobie dni przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 do analogicznych 60 dni w roku poprzednim - mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, przy czym dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Dofinansowanie przyznaje starosta na podstawie umowy z organizacją na okres trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia przy spadku przychodów o minimum 30%, 70% w przypadku spadku przychodów o minimum 50% i w wysokości 90% jeśli przychody organizacji spadły o ponad 80%.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w powiatowych urzędach pracy

Aby ubiegać się o dofinansowanie trzeba spełnić szereg kryteriów formalnych (np. brak zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego), pracownika nie będzie też można zwolnić przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania, a organizacja będzie musiała wykazać związek między spadkiem przychodów a koronawirusem.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny