Porady eksperta

Sprzedaż samochodów używanych – rodzaj prowadzonej działalności.

Użytkownik serwisu zgłosił się do nas z zapytaniem o ustalenie właściwego przedmiotu działalności polegającej na zakupie i odsprzedaży używanych samochodów osobowych, a także rozliczenia podatkowego takiej działalności.

1. Przedmiot działalności gospodarczej

Zakup i odsprzedaż używanych samochodów osobowych powinna być prowadzona w ramach działalności gospodarczej, której przedmiotem jest nr PKD 45.11.Z (Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek) bądź (a najlepiej łącznie) 45.19.Z (Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Sekcja 45.19.Z obejmuje sprzedaż hurtową i detaliczną pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
Sekcja 45.11.Z obejmuje Sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów osobowych i furgonetek.

2. Podatek VAT przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na zakupie i dalszej odsprzedaży używanych samochodów osobowych

Prowadząc działalność gospodarczą polegająca na zakupie i odsprzedaży używanych samochodów osobowych należy dokładnie przeanalizować możliwość odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z ogólną zasadą wskazaną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Jednakże ustawodawca potraktował samochody osobowe wyjątkowo, przygotowując dla tego typu towaru oddzielną regulację. Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 powyżej stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury.

Aczkolwiek, w sytuacji, gdy przedsiębiorca kupując używany samochód osobowy dokonuje transakcji z zamiarem dalszej odsprzedaży owego pojazdu, może on odliczyć podatek VAT z tytułu poniesionego wydatku w całości, jeżeli samochód jest wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest handel samochodami, zgodnie z przedstawionymi powyżej przepisami, ma prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupu auta.

Stan prawny na dzień 26 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U Dz.U.2007.251.1885)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U 2020.106);

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny