Porady eksperta

Sprzedaż majątku należącego do osoby prowadzącej jednoosobowa działalność gospodarczą, która została zakończona

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Zapytanie: Sprzedaż majątku należącego do osoby prowadzącej jednoosobowa działalność gospodarczą, która została zakończona.

Po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonego przedsiębiorstwa majątek staje się prywatnym majątkiem prowadzącego działalność. Jednakże jeżeli prowadzący działalność zdecyduje się po zakończeniu działalności wyprzedać część lub całość mienia pozostałego z działalności, musi on odprowadzić podatek jak od dochodu z działalności gospodarczej.

Na taki obowiązek wskazuje art. 14 ust. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa), wskazując że „przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

  • pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,
  • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki”.

Zgodnie z art. Art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a Ustawy do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Jeżeli więc sprzedaż mienia pozostałego z działalności gospodarczej nastąpi po 6 latach nie jest ona uznawana jako przychód działalności i nie powoduje obowiązku podatkowego z działalności gospodarczej.

Podsumowując powyższe, jeżeli sprzedaż mienia podchodzącego z prowadzonej nastąpi po jej zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, ale przed upływem 6 letniego terminu, to transakcję taką należy wykazać jako przychód z działalności gospodarczej i odprowadzić od niej właściwy podatek.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny na 2 lipca 2018 r. Art. 14 ust. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst