Porady eksperta

Składki ZUS opłacane przez wspólników spółki partnerskiej

Pytanie z dnia 7 lutego 2018

Przedstawiony problem prawny: Składki ZUS opłacane przez wspólników spółki partnerskiej.

Spółka partnerska jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej wspólne przedsiębiorstwo pod własną firmą. Co do zasady, spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

Wspólnicy spółki partnerskiej podlegają opłacie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odrębnie od każdego rodzaju i tej w spółce i innej prowadzonej przez siebie działalności.

Wspólnicy spółki partnerskiej zgłaszają się w ZUS odrębni płatnicy składek oraz jako osoby ubezpieczone. Spółka natomiast zgłasza do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozlicza składki na te ubezpieczenia za pracowników lub inne osoby, w stosunku do których jest płatnikiem.

Art. 82 ust 5 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938) wskazuje, że w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz tytuły działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki partnerskiej składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Wspólnik spółki partnerskiej do celów ubezpieczeń jest traktowany jak osoba prowadząca działalność pozarolniczą. Sam jest więc płatnikiem na własne ubezpieczenia w spółce, a jeżeli prowadzi poza spółką inną działalność to od niej odrębnie.

Osoby podlegające opłacie składek na ubezpieczenie zdrowotne w podwójnej nie są obowiązani do złożenia dodatkowego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W dokumentach rozliczeniowych należy wykazywać i rozliczać składkę zdrowotną od podwójnej podstawy jej wymiaru.

Szerzej o składkach ZUS tutaj

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938)

Stan prawny na : 14 luty 2018 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!