Porady eksperta

Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownika posiadającego status studenta

Zapytanie: Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownika posiadającego status studenta.

1. Składki na ubezpieczenie społeczne, osoby posiadającej status studenta z tytuł zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej.

Jeżeli pracownik jest uczniem, uczniem szkoły ponadpodstawowej bądź studentem i zatrudniasz go na podstawie umowy cywilno- prawnej: umowy agencyjnej bądź umowy o świadczenie usług- nie masz obowiązku odprowadzenia za takiego pracownika składek na ubezpieczenie społeczne.

Pamiętaj jednak, że uczeń lub student, który niepodlegający obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne z uwagi na jego zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może ukończyć 26 roku życia i powinien posiadać aktualną, ważną legitymacje studencką.

Jeżeli student ukończy 26 rok życia nie będzie kontynuować nauki w szkole ponadpodstawowej bądź zostanie wykreślony z listy studentów, pracodawca obowiązany jest odprowadzić za niego składki na ubezpieczenie społeczne.

2. Składki na ubezpieczenie społeczne, osoby posiadającej status studenta/ucznia z tytuł zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Natomiast, jeżeli jednak zatrudnisz takiego ucznia/studenta na podstawie umowy o prace to wówczas, nie będzie on korzystał z ubezpieczenia rodzinnego, czyli możliwości nie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracownik, posiadający status studenta, zatrudniony przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu). Bez znaczenia jest wiek studenta zatrudnionego na podstawie umowy o prace.

Składki na ubezpieczenie społeczne w roku 2019 kształtują się w następujących wysokościach:

Typ ubezpieczenia:

Emerytalne

Rentowe

Wypadkowe

Chorobowe

Zdrowotne

Fundusz Pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składki pokrywane z wynagrodzenia pracownika

219,60 zł

33,75 zł

brak

55,13 zł

174,74 zł

brak

brak

Składki opłacane przez pracodawcę

219,60 zł

146,25 zł

40,50 zł

brak

brak

55,13 zł

2,25 zł

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz.U 2017. 1778);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U 2018.1974).

Stan prawny na: 20 grudnia 2018 roku.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst