Porady eksperta

Pośrednictwo w kupnie samochodu z zagranicy. Po przekazaniu samochodu w Polsce nowemu właścicielowi okazało się, że samochód jest kradziony i został on odebrany przez policję. Co zrobić w takiej sytuacji?

Pytanie z dnia 16 października 2017

Przedstawiony problem: Pośrednictwo w kupnie samochodu z zagranicy. Po przekazaniu samochodu w Polsce nowemu właścicielowi okazało się, że samochód jest kradziony i został on odebrany przez policję. Co zrobić w takiej sytuacji?

Odpowiedź: Przede wszystkim należy pamiętać, że zgodnie z art. 217 kodeksu postępowania karnego, jeżeli zatrzymania samochodu dokonuje Policja, to aktualnemu właścicielowi pojazdu przysługuje prawo żądania sporządzenia i doręczenia mu postanowienia sądu lub prokuratora o stwierdzeniu zatrzymania. Doręczenie takiego postanowienia powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy.

Jeżeli chodzi o zwrot pojazdu właścicielowi z Polski, to nie jest to takie oczywiste. Właściciel ze Szwecji może domagać się zwrotu tego pojazdu, jako ,,właściciel pierwszy’’, a zadaniem policji nie jest rozsądzanie komu należy ten pojazd wydać. W takiej sytuacji może się okazać, że osoba która nabyła ten pojazd w Polsce będzie musiała wytoczyć powództwo do sądu o ustalenie posiadania. Aby właściciel z Polski mógł nabyć na własność ten skradziony samochód jest:

  1. wykazanie, że nabył go w dobrej wierze tzn. nie wiedział o tym, że auto jest kradzione,
  2. upływ trzech lat od chwili kradzieży samochodu, nie od chwili jego zakupu,
  3. wydanie samochodu przez sprzedawcę na rzecz nabywcy (zazwyczaj tak jest, bo przecież nabywając pojazd uzyskałeś zarówno sam samochód jak i kluczyki, dokumenty, itd.).

Pozwanym w takiej sprawie będzie nabywca, czyli osoba od której właściciel z Polski nabył samochód, nawet jeżeli on także nie wiedział, że jest on kradziony. Dowód wypłaty z bankomatu kwoty, za którą kupiliśmy auto będzie dodatkowym ,,atutem’’ potwierdzającym, że nabyliśmy to auto w Szwecji w dobrej wierze tzn. nie wiedząc, że jest ono kradzione. Jeżeli więc auto zostało nabyte w dobrej wierze i nabywca nie wiedział, że jest ono kradzione, to nie powinien on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tj. Dz. U. 2017, poz. 1904)
  • Ustawa z dnia 23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT