Porady eksperta

Podatki i cło od przesyłek Aliexpress

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r., ustanawiającej wspólnotowy system zwolnień celnych, zwolnione z  należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z  państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie.

Jako „towary o niewielkiej wielkości” Rozporządzenie definiuje towary, których wartość nie przekracza 150 euro za przesyłkę. Zwolnieniu nie podlegają także wyroby alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, perfumy i wody toaletowe.

Natomiast kupując na własny użytek towar o łącznej wartości poniżej 22 euro, jesteśmy zwolnieni z opłacenia cła. 

Jednakże, nie zwalnia to z zapłaty podatku od towarów i usług

Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

1. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do:

  1. napojów alkoholowych;
  2. tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  3. perfum i wód toaletowych.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Za sprzedaż wysyłkową uznaje się sprzedaż spełniającą poniższe kryteria:

  • towary są dostarczane przez sprzedawcę (lub na jego rzecz) do innego kraju UE niż kraj wysyłki
  • dostawa jest dokonywana na rzecz podatnika, który nie ma obowiązku wykazania i rozliczenia WDT lub
  • dostawa jest dokonywana na rzecz osoby nie będącej podatnikiem (np. osoby fizycznej).

Ważne:

Zgodnie z powyższym w przypadku importowania towarów za pomocą platformy Aliexpress należy uiścić właściwej wartości podatek od towarów i usług.

Opłatę za  VAT dokonujemy automatycznie przy odbiorze przesyłki. 

Podstawa prawna:

Stan prawny na 21 czerwca 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny