Porady eksperta

Obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej - emeryt prowadzący działalność gospodarczą

Pytanie z dnia 18 września 2018

Osoby, które mają status emeryta i pobierają z tego tytułu emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą prowadzić dodatkowo indywidualną działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby które mają już ustalone i przyznane prawo do emerytury lub renty, to z tytułu prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wyjątek patrz poniżej) oraz mogą dobrowolnie odprowadzać składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego i rentowego.

Wyjątek od zasady opisanej powyżej (tzw. zasada ograniczenia składek ZUS), nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składkę zdrowotną należy opłacić niezależnie od składek ZUS, przy czym składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oblicza się w wysokości 9% podstawy, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

WYJĄTEK

Wskazujemy przy tym, iż zwolnieniu z powyższego obowiązku składki zdrowotnej podlega jednakże osoba, której świadczenie emerytalne nie przekracza miesięcznie kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, a jednocześnie osoba ta:

uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury lub
opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Podstawa prawna:

  1. art. 9 ust. 5 Ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1778)
  2. art. 82 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U 2018 poz. 1510)

Stan prawny na: 18 września 2018 r.

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT