Porady eksperta

Nowy rodzaj działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Użytkownik naszego serwisu prowadzi działalność gospodarczą polegająca na świadczeniu usług cateringowych i chciałby rozszerzyć ją o nowy podmiot działalności (sprzedaż kosmetyków) całkowicie odmienny od aktualnie prowadzonej.

Użytkownik zostawia się czy w takiej sytuacji powinien założyć nową jednoosobową działalność gospodarczą oraz jak prowadzić rozliczenia finansowe.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Zakładając własne przedsiębiorstwo niezbędne jest wskazanie przedmiotu podejmowanej działalności poprzez wybranie właściwych kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) z kodów możliwie dostępnych.

Informacja o tym jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorca jest wysoce istotna dla jego potencjalnych klientów i kontrahentów.

W sytuacji, w której przedsiębiorca chciałby rozszerzyć swoją działalność powinien dokonać tego poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa zgłaszając nowe PKD do właściwego rejestru (KRS / CEIDG).

Nie istnieją żadne przeciwskazania (chyba, że dotyczące etyki określonego zawodu, wskazane w ustawach i aktach prawnych określających te zawody, taki przykład dotyczy np. niektórych zawodów prawniczych) uniemożliwiające rozszerzenie działalności przedsiębiorcy o inne PKD. 

Oczywiście przedsiębiorca może także założyć nową spółkę (np. jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), która będzie prowadziła działalność w nowym przedmiocie. Nie ma jednak takiego wymogu, a taka sytuacja powoduje konieczność przygotowywania i prowadzenia pełnej dokumentacji (w tym dokumentacji finansowej) dla każdego z podmiotów osobno.

Zakładając działalność gospodarcza, a w tym bardziej dokonując jej rozszerzenia przedsiębiorca określając przedmiot swojej działalności powinien wybrać przedmiot przeważającej działalności oraz działalności pomocniczych. Taka informacja ukierunkowana jest w szczególności dla klientów i kontrahentów przedsiębiorcy.

W celu rozszerzenia swojej działalności przedsiębiorca, który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą powinien złożyć wniosek aktualizujący dane swojej firmy w tym wskazać dodatkowe kody PKD. Wniosek, o którym mowa to CEIDG-1.

Bez względu na ilość typów wykonywanej działalności, w sytuacji gdy dotyczą one tej samej działalności tego samego przedsiębiorcy, prowadzonego pod tą samą firmą powinien on prowadzić wspólne rozliczenie finansowe dla całego swojego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca, który jednocześnie prowadzi usług cateringowe i w przedmiocie sprzedaży kosmetyków, może wystawiając dwie oddzielne faktury na każdą z usług zaksięgować je w swojej działalności i umieścić w księdze przychodów rozchodów.

Stan prawny na 7 sierpnia 2021 roku

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. 2021.162 t.j.);
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021.685 t.j.);


Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny