Porady eksperta

Czy przewodnik lub agent turystyczny może sprzedawać wycieczki?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 17 marca 2018

Przedstawiony problem: Czy przewodnik lub agent turystyczny może sprzedawać wycieczki?

Odpowiedź na problem prawny:

Agent turystyczny, jak też przewodnik nie mogą sprzedawać wycieczek. Agent turystyczny może działać w imieniu świadczącego usługi turystyczne.

Przewodnik turystyczny jest to osoba zajmująca się wyłącznie oprowadzaniem turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca nad turystami lub odwiedzającym opiekę w zakresie wynikającym z umowy. Taka osoba nie może sprzedawać wycieczek.

Agentem turystycznym jest przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. W praktyce obejmuje to pośrednictwo w organizacji i sprzedaży wycieczek. Jednakże, nie jest to wprost wskazane w ustawie o usługach turystycznych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1553)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst