Regulamin pracy

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Regulamin pracy jest aktem wewnętrznym będącym swoistym źródłem Prawa pracy. Ustala organizację i porządek w procesie pracy. Pracodawca ma obowiązek wydania Regulaminu pracy, poza sytuacją, gdy układ zbiorowy pracy reguluje już prawa i obowiązki stron związane z organizacją i porządkiem procesu pracy albo, gdy Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 Pracowników.

Jako mikro i mały przedsiębiorca nie będziesz zatrudniał Pracowników w liczbie większej niż 20, a co za tym idzie nie masz obowiązku wydania Regulaminu pracy. Brak obowiązku wydania Regulaminu pracy nie oznacza, że jako Pracodawca nie możesz go wydać. Jest to przydatny dokument, dzięki któremu możesz ustalić wiele praktycznych kwestii, takich jak np. zasady podległości służbowej, przyjęty u Ciebie sposób potwierdzania obecności w pracy, przypisanie odpowiednim grupom Pracowników odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych i wiele innych.

Regulamin pracy został przygotowany w trzech wariantach tak, aby dostosować regulację do dotychczasowego poziomu zorganizowania zakładu pracy, posiadanych już regulacji wewnętrznych oraz struktury zakładu. Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu Regulaminu pracy należy się zastanowić, który z wariantów będzie dla Ciebie odpowiedni.

Jeżeli jesteś ciekawy jakie regulacje wewnętrzne powinieneś wprowadzić u siebie w zakładzie zapoznaj się z Instrukcją wyboru uregulowań wewnętrznych.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Regulamin pracy podstawowy

Wariant I

Regulamin pracy podstawowy

Jeżeli jako Pracodawca nie posiadasz w zakładzie innych regulacji wewnętrznych, wyspecjalizowanych jednostek ani złożonej struktury wewnętrznej i co do zasady sam kierujesz bezpośrednio Pracownikami, powinieneś zastosować Wariant I Regulaminu pracy, który został opracowany jako wariant podstawowy.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Wariant II Regulamin pracy rozszerzony

Wariant II

Regulamin pracy rozszerzony

Wariant II powinien zostać wykorzystany przez Pracodawcę, u którego stosowane są już pewne regulacje wewnętrzne takie jak np. Procedura/Regulamin w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, oraz u którego funkcjonuje nieskomplikowany system podległości służbowej, a więc Pracownik oprócz Pracodawcy ma również innego przełożonego, który bezpośrednio kieruje, zarządza i nadzoruje jego pracę. Wariant II zawiera również rozbudowane postanowienia dotyczące wypłaty wynagrodzeń, które przeważnie są odzwierciedleniem przepisów Kodeksu pracy, a o których Pracownik powinien wiedzieć.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Wariant III Regulamin pracy rozszerzony

Wariant III

Regulamin pracy rozszerzony

Wariant III jest najbardziej rozbudowaną regulacją. Zakłada, że dany Pracodawca posiada złożoną strukturę oraz rozwinięty system podległości służbowej, oraz że w Zakładzie jest/ będzie stosowany cały pakiet regulacji wewnętrznych, takich jak Regulamin finansowy, Regulamin organizacyjny, Regulamin zarządzania itd. W tym wariancie rozwinięto również postanowienia dotyczące urlopów wypoczynkowych oraz wprowadzono postanowienia dotyczące kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz obowiązki osoby kierującej Pracownikami (innej niż Pracodawca).

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki