Umowa o zgodę na przejazdy czasowe i korzystanie z nieruchomości

Umowa przewozu w wewnętrznej dystrybucji jest umową nienazwaną, a relacje prawne z niej wynikające kształtowane są zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.). Przedmiotowa umowa łączy cechy umowy przewozu oraz umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, dlatego też zasadne jest posiłkowanie się na podstawie art. 750 k.c. przepisami Kodeksu cywilnego zawierającymi regulacje w zakresie umowy zlecenia (art. 734 i nast. k.c.) oraz umowy przewozu (art. 774 i nast. k.c.). Zaproponowany przez nas wzór umowy (dalej jako „Umowa”) dotyczy długoterminowej współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w zakresie realizacji usług transportowych w obrębie jednego przedsiębiorstwa Zamawiającego (dalej jako „Zamawiający”). Zamawiający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług, handlu i dystrybucji swoich produktów lub towarów (dalej jako „Towary”) zaś druga strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji usług transportowych lub spedycji (dalej jako „Przewoźnik”).

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Powiązane materiały

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki