Umowa o wynajem pojazdu celem przewozu osób

Umowa najmu pojazdu zaliczana jest do umów, których przedmiotem jest korzystanie z rzeczy lub praw (podobnie jak umowy dzierżawy, użyczenia i leasingu). Jest to umowa nazwana uregulowana w art. 659 - 679 k.c. Przepisy te określają jakie obligatoryjne elementy powinna zawierać umowa najmu, a więc znajdują one zastosowanie również do najmu pojazdu. Przedsiębiorco pamiętaj, że relacje prawne wynikające z umowy najmu są kształtowane zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.).

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki