Umowa o sprzedaż know-how

Umowa Know How jest umową nienazwaną lub mieszaną. Może polegać albo na zbyciu przez twórcę/właściciela know how, który nabył prawa na podstawie np. umów pracowniczych albo na udzieleniu licencji, tj. udostępnieniu i upoważnieniu do korzystania z poufnych informacji (dóbr niematerialnych) w zamian za zapłatę wynagrodzenia przy jednoczesnym zakazie udostępniania informacji będących przedmiotem umowy know how w tajemnicy wobec osób trzecich.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki