Umowa o dropshipping

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.
Potrzebujemy Twojej finansowej pomocy i wsparcia.

Umowa o dropshipping

Umowa o dropshippingu – to umowa o współpracy pomiędzy dostawcą (hurtownikiem lub producentem), a sklepem internetowym, która jak każda inna umowa cywilnoprawna może zostać ukształtowana według swobodnego uznania stron, z zastrzeżeniem aby treść lub cel tejże umowy nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wspomniana reguła odnosi się zarówno do wyboru formy zawarcia jak i do swobody kształtowania treści umowy. Ustalając treść umowy kontrahenci powinni zwrócić szczególną uwagę na cel umowy i ewentualne zagrożenia związane z jej wykonaniem.

Dropshipping może być wdrożony w dwóch modelach: sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek; lub jako pośrednictwo w sprzedaży.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki

Warto wiedzieć