Trzeba wiedzieć

Ułatwienia dla Mikro i Małych Przedsiębiorców

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, jest ona ważna z uwagi na realne zmniejszenie obciążenia dla mikro i małych przedsiębiorców.

Celem wprowadzenia zmian w regulacji jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do możliwości finansowych przedsiębiorców.

Zmiany mają na celu także realizacje założeń przyjętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw realizującego projekt „mała działalność gospodarcza”, który ma na celu znoszenie barier w funkcjonowaniu niewielkich podmiotów.

Z niższych składek w roku 2019 mogą skorzystać przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w roku 2018 nie przekroczyli przychodu w wysokości 63 000 zł (30 krotność minimalnego wynagrodzenia).

Ustawa wprowadza jednak limit czasowy w którym przedsiębiorcy będą mogli korzystać z przedmiotowego udogodnienia.
Zgodnie z nową regulacją, nie tylko kwota przychodu będzie limitowana, limitowany będzie także czas w którym przedsiębiorca może korzystać z niższych składek.

Składki na ubezpieczenie społeczne mogą być opłacane w wysokości określonej wysokością przychodu jedynie przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Należy przez to rozumieć, że przedsiębiorca, osiągający przychód poniżej wartości 30 krotności minimalnego wynagrodzenia, może korzystać z ulgi przez okres 3 lat (36 miesięcy), następnie przez okres 2 lat będzie zobowiązany uiszczać składki w wysokości określonej dla wszystkich przedsiębiorców, a jeżeli jego dochody nadal będą wynosić mniej niż 30 krotność minimalnego wynagrodzenia będzie mógł on po upływie 2 lat powrócić do składek odprowadzanych na jego ubezpieczenie społeczne odliczanych od przychodu.

Warto zauważyć, iż osoby odprowadzające składki na ubezpieczenie w ich preferencyjnej wysokości będą także „zbierać” swój wymagany staż do uzyskania najniższej emerytury.

Wysokość składek w najniższej wysokości będzie można obliczyć za pomocą niniejszego wzoru:

1. Przeciętny miesięczny przychód

xtrzy


2.Współczynnik na dany rok kalendarzowy

xdwa

Dla przybliżenia i pełnego zrozumienia, przedstawiamy poniższy przykład:

Przykład:

Adam Nowak prowadzi jednoosobowa działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług audytorskich. W roku 2018 jego przychód wynosił 58 tysięcy złotych, a jego działalność była prowadzona przez cały rok kalendarzowy, 30 krotność mininlamengo wynagrodzenia w roku 2019 to 63000, a więc Pan Adam uzyskał przychód niższy i może skorzystać z prawa do odliczenia składki od przychodu.

Jego miesięczne prognozowane wynagrodzenie w roku 2019 wynosi 4265 zł, minimalne wynagrodzenie wynosić ma zgodnie z nowym rozporządzeniem 2200 zł. Jeżeli pan Adam będzie chciał opłacać składki od przychodu ich podstawa będzie więc wynosiła:
58 000 (roczny przychód) /365(liczba dni prowadzenia działaności) x30 = 4 767,12 (przeciętny przychód miesięczny)
4 767,12/ 2200 x0,24= 0,52 (współczynnik korygujący)
0,5200x 4 767,12= 2478, 90 (podstawa od której obliczana jest składka).

Przedsiębiorcy którzy osiągneli w roku 2018 przychód większy niż 63000 bądź z uwagi na poniżej wskazane obostrzenia nie mogą skorzystać z nowej regulacji opłacać będą składki zgodnie z zasadami obowiązującymi dotychczast, czyli od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od kwoty 2859 zł w roku 2019.

Ustawa wprwadza jednak obostrzenia nie tylko dotyczące okresu w któym przedsiębiorca może korzystać z niższych składek:

  • przedsiębiorca mogący skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie będzie odprowadzał je jedynie w zakresie ubezpieczenia społecznego oraz funduszu pracy- wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne pozostanie w takiej samej wysokości dla wszystkich przedsiębiorców;
  • Przedsiębiorstwo musi być prowadzone w roku poprzednim przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.
  • Możliwość odliczenia skłądek od przychodu nie będzie obowiązywała przedsiębiorców którzy w roku poprzednim (aktualnie: 2018) opłacali składki na podatek dochodowy za pomocą katy podatkowej;
  • Działalność świadczona przez przedsiębiorcę nie może być wykonywana na rzecz poprzedniego pracodawcy przedsiębiorcy;
  • Przedsiębiorca korzystający z składek odliczanych od przychodu nie może jednocześnie korzystać z preferencyjnych składek ZUS;

Ważne:

Pamiętaj by na początek przeprowadzić szczegołową analizę Twoich planowanych przychodów i wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie formę naliczania podatków. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 liprca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. (Dz.U 2018.1577)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT