Trzeba wiedzieć

Doceniamy małych przedsiębiorców!

Patrz szerzej

Doceniamy małe firmy na całym świecie!

Więcej

27 czerwca został przez google ogłoszony świętem małych przedsiębiorców! Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa przyłącza się do świętowania tego wyjątkowego dnia ustanowionego na rzecz wyjątkowej grupy przedsiębiorców!

W Polsce funkcjonuje aktualnie ponad 2 miliony małych przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorca, to  przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Szczególnie dynamicznie rozwija się mikroprzedsiębiorczość – analiza danych dotyczących tej grupy firm w latach 2009-2016 pokazuje, że w 2016 r. ich liczba była wyższa o 21% w porównaniu z rokiem 2009.[1]

 
Mali przedsiębiorcy

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi projektami fundacji na naszej stronie

Więcej

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa od 2008 roku docenia pracę mikro i małych przedsiębiorców wspierając ich w rozwoju i dostarczając narzędzia ułatwiające pracę.

Pomagamy w tworzeniu nowych firm, inspirujemy do działania i rozwijania istniejących mikro firm opartych na wiedzy i przetwarzaniu informacji. Wspieramy rozwój postaw innowacyjnych. Nasze działania skoncentrowane są w ramach pięciu obszarów: realizujemy projekty edukacyjne, analizujemy zmiany społeczne, pomagamy mikro firmom w zarządzaniu, budujemy pozytywny wizerunek mikro przedsiębiorców, uświadamiamy ośrodkom legislacyjnym bariery formalno-prawne.

Przez 11 lat udało nam się m.in. utworzyć portal Mikroporady.pl, wielokrotnie reprezentować mikro i małych przedsiębiorców w procesie legislacyjnym, przeprowadzić cykl wystaw „Prywaciarze”, poprowadzić wiele interesujących wykładów i szkoleń, opracować raporty dotyczące m.in. przedsiębiorczości wśród młodzieży, dialogu społecznego w UE oraz barier dla prowadzenia dla prowadzenia działalności dotyczących skutków jakie mikro firmy mogą odczuwać w wyniku podnoszenia minimalnego wynagrodzenia i zrealizować specjalnie dla Was wiele innych projektów.

Aktualnie przygotowujemy całkiem nowe narzędzie dedykowane dla osób, które marzą o założeniu własnej firmy i poszukują pomysłów na biznes oraz inspiracji i prostych wyjaśnień, jak krok po kroku zrealizować swoje plany zawodowe. 

Wesprzyj nasz rozwój!

Jeśli chcesz wesprzeć Fundacje zobacz jak możesz to zrobić

Więcej

Fundacja swoją działalność finansuje ze środków pochodzących z 1% oraz darowizn przekazywanym nam przez Was. Wasze wsparcie sprawa że, rozwijamy się, dla Was i cieszy nas Wasz rozwój! (Jeśli chcesz wesprzeć Fundacje zobacz jak możesz to zrobić: ).

Wspierając święto ogłoszone przez google - składamy życzenia pomyślnego rozwoju Waszych mikro przedsiębiorstw i spełniania marzeń o własnej dobrze prosperującej firmie!


[1] Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP grupa PFR, czerwiec 2018 r.,

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT