Trzeba wiedzieć

Doceniamy małych przedsiębiorców!

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Patrz szerzej

Doceniamy małe firmy na całym świecie!

Więcej

27 czerwca został przez google ogłoszony świętem małych przedsiębiorców! Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa przyłącza się do świętowania tego wyjątkowego dnia ustanowionego na rzecz wyjątkowej grupy przedsiębiorców!

W Polsce funkcjonuje aktualnie ponad 2 miliony małych przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorca, to  przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Szczególnie dynamicznie rozwija się mikroprzedsiębiorczość – analiza danych dotyczących tej grupy firm w latach 2009-2016 pokazuje, że w 2016 r. ich liczba była wyższa o 21% w porównaniu z rokiem 2009.[1]

 
Mali przedsiębiorcy

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi projektami fundacji na naszej stronie

Więcej

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa od 2008 roku docenia pracę mikro i małych przedsiębiorców wspierając ich w rozwoju i dostarczając narzędzia ułatwiające pracę.

Pomagamy w tworzeniu nowych firm, inspirujemy do działania i rozwijania istniejących mikro firm opartych na wiedzy i przetwarzaniu informacji. Wspieramy rozwój postaw innowacyjnych. Nasze działania skoncentrowane są w ramach pięciu obszarów: realizujemy projekty edukacyjne, analizujemy zmiany społeczne, pomagamy mikro firmom w zarządzaniu, budujemy pozytywny wizerunek mikro przedsiębiorców, uświadamiamy ośrodkom legislacyjnym bariery formalno-prawne.

Przez 11 lat udało nam się m.in. utworzyć portal Mikroporady.pl, wielokrotnie reprezentować mikro i małych przedsiębiorców w procesie legislacyjnym, przeprowadzić cykl wystaw „Prywaciarze”, poprowadzić wiele interesujących wykładów i szkoleń, opracować raporty dotyczące m.in. przedsiębiorczości wśród młodzieży, dialogu społecznego w UE oraz barier dla prowadzenia dla prowadzenia działalności dotyczących skutków jakie mikro firmy mogą odczuwać w wyniku podnoszenia minimalnego wynagrodzenia i zrealizować specjalnie dla Was wiele innych projektów.

Aktualnie przygotowujemy całkiem nowe narzędzie dedykowane dla osób, które marzą o założeniu własnej firmy i poszukują pomysłów na biznes oraz inspiracji i prostych wyjaśnień, jak krok po kroku zrealizować swoje plany zawodowe. 

Wesprzyj nasz rozwój!

Jeśli chcesz wesprzeć Fundacje zobacz jak możesz to zrobić

Więcej

Fundacja swoją działalność finansuje ze środków pochodzących z 1% oraz darowizn przekazywanym nam przez Was. Wasze wsparcie sprawa że, rozwijamy się, dla Was i cieszy nas Wasz rozwój! (Jeśli chcesz wesprzeć Fundacje zobacz jak możesz to zrobić: ).

Wspierając święto ogłoszone przez google - składamy życzenia pomyślnego rozwoju Waszych mikro przedsiębiorstw i spełniania marzeń o własnej dobrze prosperującej firmie!


[1] Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP grupa PFR, czerwiec 2018 r.,

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny