Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Organizowanie wycieczek

Pytanie z dnia 8 czerwca 2018

Pytanie: Jakie dokumenty organizator wycieczek powinien podpisać z klientami przy organizacji wycieczki jednodniowej.

Przede wszystkim wskazać należy, że organizator wycieczek przed zawarciem umowy powinien zgodnie z art. 12 Ustawy o usługach turystycznych  udostępnić klientom im odpowiednie informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, w sposób dokładny i zrozumiały. Są to m.in informacje:

 1. cena imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia;
 2. miejsce pobytu lub trasę imprezy;
 3. rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;
 4. ilość i rodzaj posiłków;
 5. program zwiedzania i atrakcji turystycznych;
 6. kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny;
 7. termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy.

Po udzieleniu wszystkich niezbędnych informacji potencjalnemu klintowie można przystąpić do podpisania umowy. Umowa o świadczenie usług turystycznych polegająca na organizowaniu imprez turystycznych powinna zgodnie z art. 14 wspomnianej ustawy zostać zawarta na piśmie oraz określać .

 1. organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru;
 2. miejsce pobytu lub trasę wycieczki, czas trwania imprezy turystycznej;
 3. program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, (np. miejsce i czas wyjazdu, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania itp.)
 4. cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny
 5. sposób zapłaty;
 6. sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji;
 7. odstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

Należy również pamiętać o tym, aby po dopełnieniu wszelkich formalności tj. przekazaniu niezbędnych informacji dot. organizacji wycieczki oraz o podpisaniu umowy. Natomiast zawsze jeszcze przed rozpoczęciem organizowanego wyjazdu, organizator wycieczki powinien poinformować swoich klientów (najlepiej na piśmie) m.in. o:

 1. danych kontaktowych swojego lokalnego przedstawiciela, do którego klient może zwrócić się w trakcie pobytu o pomoc;
 2. planowanym czas przejazdu, miejscu i czasie trwania postojów;
 3. szczegółowych informacjach dotyczących połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient będzie zajmował w środku transportu, np. miejsce w samolocie.

Jeżeli chodzi o dokumenty jakie powinny zostać przygotowane przy organizacji wycieczki oraz  zebranie których należy do obowiązków kierownika wycieczki to m.ni.:

 1. karta wycieczki z jej harmonogramem,
 2. lista uczestników wycieczki,
 3. lista wpłat od uczestników wycieczki,
 4. informację dla rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku wycieczki np. szkolnej),
 5.  oświadczenie opiekunów/rodziców o wyrażeniu zgody na wyjazd (w przypadku wycieczki np. szkolnej),
 6. zobowiązanie uczestników do przestrzegania regulaminu wycieczki,
 7. rozliczenia wpłat uczestników wycieczki,
 8. umowa przedwstępna rezerwacji noclegu (tylko w przypadku wycieczki z noclegiem kierownik wycieczki dołącza dokument takiej rezerwacji).

 

Wzory powyższych dokumentów, które można wykorzystać zarówno do organizacji wycieczek szkolnych jak i innych można znaleźć przykładowo na stronie www.portaloswiatowy.pl., www.podrozezklasa.pl.

Wskazać również należy, że w przypadku organizacji wycieczek szkolnych oprócz przygotowania ww. dokumentów, należy taką wycieczkę zgłosić do publicznej internetowej bazy danych o wypoczynku https://wypoczynek.men.gov.pl. Za pomocą tej bazy każdy może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił „turnus” do właściwego kuratorium oświaty. Pamiętać należy, że organizator wycieczki ma obowiązek zrobić to na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku; w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą na 14 dni przed.

Ponadto pamiętać należy, że jeżeli jesteśmy organizatorem wycieczki i przy jej organizacji korzystamy z usług transportowych czyli zewnętrznego przewoźnika czy też z usług zewnętrznego przewodnika lub pilota z uwagi na brak uprawnień z naszej strony to klienci powinni zostać poinformowani o tym fakcie. Ponadto w takiej informacji powinny zostać podane dane firmy transportowej czy też przewodnika/pilota (firmy zapewniającej „obsługę turystyczną”).

Poinformować należy klientów należy również o tym, że w przypadku gdy jako organizator wycieczki dysponujemy własnym autokarem, to posiada on ważne przeglądy techniczne oraz odpowiada warunkom do przewożenia ludzi w tym również dzieci. Podobnie będzie w sytuacji jeżeli zatrudniamy w sowiej firmie lub sami posiadamy uprawnienia przewodnika bądź pilota. W takim przypadku również należy o tym fakcie poinformować sowich klientów.

Uwaga: Od 01.07.2018 r. nastąpi zmiana ustawy o usługach turystycznych.

Stan prawny na dzień 12.06.2018 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2017.0.1553),
 2. Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz.Urz.UE.L 1990 Nr 158, str. 59),
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U.2017.0.1983).

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.