Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo, przez pracownika pracującego dłużej niż 6 mc.

Pytanie z dnia 2 czerwca 2017

Przedstawiony problem prawny: Wypowiedzenie umowy na zastępstwo, przez pracownika pracującego dłużej niż 6 mc.

W 2016 roku zostały znowelizowane przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy na zastępstwo, którą wcześniej regulował art. 331 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j Dz.U 2016.1666).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa na zastępstwo podlega co do okresu wypowiedzenia okresom przyjętym dla umowy o pracę.

Umowa  może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za okresem wypowiedzenia, rozwiązanie umowy mija z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli wypowiedzenie zostaje dokonane przez pracodawcę zawierać musi uzasadnienie. Nie ma obowiązku zawierania uzasadnienia w wypowiedzeniu składanym przez pracownika

 Rekomendacje: W zakresie rekomendacji przedstawiamy przykładowy wzór wypowiedzenia.

 

…………………… dnia …………….. r.

(miejscowość i data)

…………………………..

…………………………..

…………………………..

(dane pracodawcy/pracownika)

……………………………

……………………………

……………………………

(dane pracownika/pracodawcy)

 

 

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

 

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ………………….. (data podpisania umowy o pracę) w …………………. (nazwa miejscowości, w której podpisano umowę o pracę) pomiędzy ………………………. (pełna nazwa pracodawcy)
a ………………………………….. (imię i nazwisko pracownika) z zachowanie okresu wypowiedzenia wynoszącego…………………………….

Informuję jednocześnie, iż okres wypowiedzenia upływa dnia …………………………….
Z dniem tym rozwiązaniu ulega stosunek pracy.

Przyczyną wypowiedzenia jest: …………………………………………………………………………………………………...

Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu/ Pani, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy- ………………………………….. (wskazanie Sądu Rejonowego właściwego dla danego stosunku pracy).

Z poważaniem

…………………………….

(podpis pracodawcy/pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

………………………………………….

(podpis pracownika/pracodawcy)

 

Stan prawny na dzień: 7 czerwca 2017 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.