Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Jakie skutki ma odejście wspólnika ze spółki jawnej, a jakie upadłość spółki? Czy można towar spółki sprzedać za 1 zł/1 szt?

Pytanie z dnia 12 stycznia 2017

Przedstawiony problem: Jakie skutki ma odejście wspólnika ze spółki jawnej, a jakie upadłość spółki? Czy można towar spółki sprzedać za 1 zł/1 szt?

Odpowiedź na problem prawny:

Spółką jawną jest spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Ma zdolność prawną, lecz nie jest osobą prawną. Każdy wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia, całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami  oraz ze spółką.

Jedną z form opuszczenia spółki przez jednego ze wspólników jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków tzn. sprzedaż jego udziału w majątku spółki, osobie trzeciej. Sprzedaż jest możliwa tylko wtedy, gdy pozwala na to umowa spółki. Jeżeli umowa spółki przewiduje możliwość sprzedaży udziałów przez jednego ze wspólników, realizacja sprzedaży wymaga pisemnej zgody pozostałych wspólników (zgoda nie jest wymagana chyba, że umowa spółki zwalnia z niej i nie zastrzega pierwszeństwa dla pozostałych wspólników). Po przeniesieniu  ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania wspólnika występującego, związane z uczestnictwem w spółce i zobowiązania samej spółki do czasu wystąpienia, odpowiadają solidarnie wspólnik występujący i wspólnik przystępujący. Jeżeli wspólnik, który chce wystąpić ze spółki nie ma możliwości sprzedaży swojego udziału, staje przed koniecznością wypowiedzenia umowy spółki. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika powoduje rozwiązanie spółki (art. 58 pkt 5 k.s.h.), jednakże może ona trwać nadal, jeżeli tak stanowi jej umowa lub pozostali wspólnicy tak postanowią (art. 64 § 1 k.s.h.). Należy pamiętać, iż niezależnie od tego w jaki sposób wspólnik opuści spółkę, należy ten fakt zgłosić w rejestrze przedsiębiorców.

Przychód ze sprzedaży udziału w majątku spółki rozumiany, jako sprzedaż ogółu praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w tej spółce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - stanowi przychód ze sprzedaży praw majątkowych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 u.p.d.o.f. środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (spółka jawna nie jest osobą prawną) z tytułu wystąpienia z tej spółki, podlegają opodatkowaniu.

Ogłoszenie upadłościspółki jawnej pociąga za sobą szereg konsekwencji, które ustawodawca w ustawie o prawie upadłościowym podzielił na kilka kategorii. Dotyczą one w szczególności majątku spółki, czynności kontraktowych upadłego, jego zobowiązań oraz wpływu upadłości na postępowania sądowe i administracyjne. Samo ogłoszenie upadłości spółki nie powoduje powstania obowiązku uiszczenia podatku. Więcej informacji dot. upadłość spółki znajduje się pod adresem: https://mikroporady.pl/pytania-uzytkownikow-i-udzielone-porady/item/1416-ogloszenie-upadlosci-spolki-jawnej.html.

Jednak trzeba pamiętać, że upadłość rodzi odpowiedzialność wspólników z majątków osobistych za zobowiązania (długi) nie pokryte z masy upadłości spółki.

Co do zasady, to przedsiębiorca sam w ramach swobody umów decyduje, jakie cenytowarów stosuje w obrocie gospodarczym, upusty, przeceny, bonifikaty są praktyką Na obniżkę ceny towaru może mieć też wpływ sytuacja finansowa, która wskazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalna i niezbędna jest szybka sprzedaż towarów, poniżej ceny jego zakupu, niż późniejsza lub brak sprzedaży go w ogóle. W takiej sytuacji, należy jednak taką decyzję poprzeć stosownymi dokumentami zawierającymi rzetelne i wiarygodne informacje, dlaczego sprzedajemy towar po zaniżonej cenie. Jednakże prawo podatkowe nie precyzuje, jakie to mają być dokładnie dokumenty. Sprzedaż towarów po niższej cenie, niż cena zakupu, powoduje zmniejszenie przewidywanego przychodu i tym samym zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Jeśli przykładowo w wyniku likwidacji firmy/sklepu, czy ogłoszenia upadłości towary miałyby się np. przeterminować lub utracić walory zbycia, to trzeba je szybko sprzedać. Jednak nie poniżej ceny rynkowej, gdyż będzie to grozić opodatkowaniem nieokreślonego ,,upustu’’.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1578), jako: k.s.h.
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032), jako: u.p.d.o.f.
  3. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2016, poz. 2171),  jako: Pr.Up.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.