Porady eksperta

Ulga na start- upływ terminu zgłoszenia

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca, który:

 • jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą bądź jest wspólnikiem spółki cywilnej;
 • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy bądź podejmuje ją ponownie, jednakże od dnia jej zawieszenia bądź zakończenia upłynęło przynajmniej 60 miesięcy,
 • nie wykonuje działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy, na rzecz którego wykonywał działalność na podstawie umowy o pracę w poprzednim roku kalendarzowym w zakresie czynności objętych zakresem prowadzonej działalności gospodarczej;
 • nie podlega ubezpieczeniu w KRUS;
 • może skorzystać z tzw. ulgi na start. Oznacza to, że przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie będziesz obowiązany do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Powinieneś jednak wiedzieć, że okresie, w którym przedsiębiorca korzysta z tzw., ulgi na start w przypadku wystąpienia choroby, obowiązku opieki nad dzieckiem bądź członkiem rodziny, a także urodzenia dziecka, przedsiębiorcy nie przysługują tzw. świadczenia, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego, czyli:

 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek macierzyński;
 • zasiłek opiekuńczy.

Aby uzyskać ulgę na start należy w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności zgłosić się do ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 40 (pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty oraz czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności).
Jeśli nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności, twój kod to 05 40 00.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZZA.

Ponadto, chcąc korzystać z tzw. ulgi na start będziesz obowiązany do opłaty składki zdrowotnej, którą opłaca się do 10 dnia następnego miesiąca, to oznacza, że po rozpoczęciu działalności i zgłoszeniu do ubezpieczeń powinieneś złożyć do ZUS deklarację ZUS DRA i zapłacić składkę.

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny nie zgłosiłeś się do ZUS w terminie, rekomendujemy jak najszybszą wizytę w najbliższej Ci placówce ZUS i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu. Pamiętaj, że 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym rozpocząłeś prowadzenie działalności upływa termin płatności składki na ubezpieczenie zdrowotne, rekomendujemy wiec wyjaśnienie sytuacji najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym rozpocząłeś prowadzenie działalności

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Stan prawny na dzień 7 sierpnia 2020 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny