Porady eksperta

Spółka jawna nie zatrudnia pracowników - jest 4 wspólników, każdy ma inny udział procentowy. Czy dla wspólników będzie możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek? Jak wtedy ustalić przychód czy na podstawie udziałów w spółce?

Każdy ze wspólników spółki cywilnej, jawnej albo komandytowej lub partnerskiej, który jest płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, jeżeli spełnia pozostałe warunki określone w ustawie. W tym przypadku każdy wspólnik wskazuje osiągnięty przez niego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek.

Stan prawny na dzień 21 maja 2020

ZUS - Zadaj pytanie ekspertowi

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny