Porady eksperta

Jeśli płatnik zgłasza na dzień 29.02.2020r. mniej niż 10 osób do ub. społecznych, ale ma też zgłoszonych zleceniobiorców podlegających tylko do zdrowotnego (w sumie pow. 9 osób), czy płatnik będzie też zwolniony ze składek za tych zleceniobiorców, czy tylko za tych, którzy podlegają do ub. społecznych?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

We wskazanym przypadku warunkiem jest, aby na dzień 29 lutego 2020 r. płatnik zgłosił mniej niż 10 osób do ubezpieczeń społecznych i aby był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. Zatem liczymy każdą osobę, która była zgłoszona i nie wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych na 29 lutego oraz była wykazana w komplecie dokumentów rozliczeniowych za luty 2020 r. Nie wlicza się osób zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego oraz pracowników młodocianych. Zwolnieniu podlegają wszystkie składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej, czyli również za zleceniobiorców, którzy podlegali tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

ZUS - Zadaj pytanie ekspertowi

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny