Porady eksperta

Inkubator przedsiębiorczości jako alternatywna forma prowadzenia biznesu

Jedną z możliwych form prowadzenia biznesu, w miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego, spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, jest przyłączenie się do tzw. Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Głównym zadaniem Inkubatorów Przedsiębiorczości jest udzielanie wsparcia osobom rozpoczynającym prowadzenie własnego biznesu. Istotną zaletą nawiązania współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości jest to, że w zamian za odpowiednią opłatę, wahającą się, w zależności od rodzaju Inkubatora, w przedziale 200 – 400 zł, możesz otrzymać wsparcie w postaci m.in.:

 • obsługi księgowej,
 • doradztwa prawnego,
 • doradztwa marketingowego,
 • szkoleń,
 • dostępu do infrastruktury technicznej i serwisowej,
 • wynajmu biura.

Inkubatory są tworzone przez różne podmioty, w tym między innymi fundacje, uniwersytety czy organizacje samorządowe. Gdzie szukać Inkubatorów Przedsiębiorczości? Wystarczy wpisać frazę „Inkubator Przedsiębiorczości” w wyszukiwarce internetowej, aby wyświetliła nam się ich lista. Z listy tej wybieramy i kontaktujemy się z Inkubatorem, który najbardziej odpowiada naszym potrzebom.

Dla osób, które zamierzają rozpocząć zakładanie własnego biznesu istnieje kilka rodzajów Inkubatorów Przedsiębiorczości są to między innymi:

 • Inkubatory Przedsiębiorczości, których głównym celem jest wsparcie tworzenia firm typu start-up,
 • Inkubatory rozwoju lokalnego, których zadaniem jest rozwój lokalny,
 • Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej mające za zadanie integrację grup społecznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
 • Inkubatory Technologiczne tworzące podstawy postaw przedsiębiorczych oraz stymulujące powstawanie innowacji oraz start-upów technologicznych,
 • Inkubatory high-tech, które wykonują badania podstawowe oraz wspierają tworzenie spółek spin-off.

Przyłączenie się do Inkubatora Przedsiębiorczości może stanowić optymalne rozwiązanie na początku drogi związanej z prowadzeniem biznesu, gdyż za stosunkowo niewielką opłatą można otrzymać specjalistyczne wsparcie. Formy współpracy z Inkubatorami są różne. Najpowszechniejszą formą współpracy z Inkubatorem jest współpraca polegająca na tym, że Inkubator użycza swojej osobowości prawnej osobie przyłączającej się do niego. Polega ona na tym, że możemy samodzielnie realizować swój biznes, ale w kwestiach formalnych korzystamy z danych rejestrowych Inkubatora (KRS, NIP, REGON).

Jednym ze sposobów rozliczeń z Inkubatorem jest, iż zarobione pieniądze zazwyczaj otrzymujemy od Inkubatora po zawarciu z nim umów o dzieło bądź zlecenia, które trafiają na specjalne subkonto bankowe, do którego otrzymujemy niemal nieograniczony dostęp od Inkubatora. Wypłacając środki z subkonta należy pamiętać o tym, aby zawsze na nim pozostała kwota niezbędna do opłacenia usług Inkubatora tj. ok 200 – 400 zł miesięcznie. Opłatę tę trzeba uiścić nawet wtedy, gdy w danym miesiącu nie „zarobiliśmy” nic.

Każdy Inkubator jednak szczegółowo określa swoje regulacje w zakresie rozliczeń pomiędzy Inkubatorem, a osobą przyłączającą się, dlatego każdorazowo trzeba tę kwestię sprawdzić, gdyż te sposoby mogą być różne.

Ponadto  w znacznej ilości osoba przyłączająca się może pozostać zatrudniona na podstawie umowy o pracę u swojego dotychczasowego pracodawcy. Od osoby przyłączającej się zależy ile poświęci czasu na swój biznes.

Jedną z wad współpracy z Inkubatorami Przedsiębiorczości może okazać się konieczność konsultacji z Inkubatorem wielu spraw związanych z naszym biznesem są to między innymi konsultacje z Inkubatorem związane z wystawianiem faktur, ponadto każda operacja bankowa musi zostać zatwierdzona przez przedstawiciela Inkubatora. Trzeba się liczyć z tym, że każda umowa zawierana z kontrahentem, bądź klientem przez osobę przyłączającą się do Inkubatora będzie sprawdzana przez dział prawny Inkubatora. Wszystko to może powodować poczucie ograniczenia swobody w prowadzeniu biznesu.

Pamiętaj, iż pomimo stosunkowo dużego wsparcia, Inkubatory Przedsiębiorczości nie poprowadzą za Ciebie biznesu. Musisz samodzielnie zadbać o pozyskanie klienta oraz o budowanie własnej marki, aby wybić się i utrzymać na rynku. Inkubatory dostarczają jedynie wsparcia w tym zakresie.

Należy pamiętać, iż współpraca z inkubatorem ma wtedy sens, jeżeli rzeczywiście w ramach pakietu obsługi będzie się korzystało z wsparcia dla tworzenia własnego biznesu, jego uruchamiania i przygotowania do rejestracji, bo w momencie uruchomienia już osoba która staje się przedsiębiorcą i wpisze się do CEiDG stanie się samodzielnym przedsiębiorcą.  Taki jest główny cel Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Stan prawny na dzień: 8 listopada 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny