Porady eksperta

Działalność gospodarcza w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 28 listopada 2017

Zapytanie: Działalność gospodarcza w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, która urodziła jedno dziecko, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, a także zasiłek macierzyński.

Gdy kobieta prowadzi indywidualną działalność gospodarcza nie przysługuje jej w ramach tej działalności „urlop macierzyński”, ma jednak prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli kobieta pobierająca zasiłek macierzyński z tytułu etatu prowadzi lub chce prowadzić działalność gospodarczą posiada takie prawo i nie straci z tego tytułu możliwości pobierania zasiłku macierzyńskiego.

W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, pracownicy wypłacany jest zasiłek macierzyński, ze środków ZUS.

Zasiłek macierzyński wypłacany jest albo przez ZUS albo przez płatnika składek (pracodawcę), uzależnione jest to od ilość zatrudnianych przez pracodawcę osób. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia poniżej 20 osób zasiłek wypłaca bezpośrednio ZUS, gdy liczba zatrudnionych pracowników przekracza 20 osób zasiłek wypłaca pracodawca (liczba osób u danego pracodawcy ustalana jest na dzień 30 listopada poprzedniego roku). Środki na zasiłek macierzyński, pochodzą z ZUS, i to on je finansuje, w trakcie gdy pracownica pobiera świadczenie.

Pracownica w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego po okresie objętym ubezpieczeniami u pracodawcy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, finansowanemu przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS, w związku z czym to ZUS jest odpowiedzialny za zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę dodatkowo prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca zasiłek macierzyński nie podlega obligatoryjnej opłacie składek z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jest zobowiązana jednak do obligatoryjnego opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że wysokość pobieranego przez nią świadczenia jest niższa niż 1000 zł, wtedy podlega zwolnieniu z obowiązkowego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (z dnia 27 listopada 2017 r.) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, szczegółowy spis działalności które w 2018 r. nie będą musiały prowadzić kas rejestrujących znajduje się w załączniku do projektu rozporządzenia udostępnionego na stronach Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305810/katalog/12475376#12475376)

Stan prawny na 13 grudnia 2017 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst