Porady eksperta

Czy można jeszcze raz wystąpić o odroczenie płatności tej samej zaległości podatkowej?

Zgodnie z art. 67a. § 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zmianami) organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może między innymi odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin określony w art. 47 § 1–3, a zatem pierwotny termin zapłaty podatku przed odroczeniem z dalszymi konsekwencjami w postaci m.in. odsetek za zwłokę.

Oczywiście podatnik może ponownie złożyć wniosek o odroczenie zaległości podatkowej na bazie tej samej podstawy prawnej ale z uwagi na to że decyzja organu ma w dużej mierze charter uznaniowy (ocenny) istnieje duże prawdopodobieństwo że ów wniosek zostanie odrzucony. Podatnik musi zadbać o to by rzetelnie wyjaśnić kwestię opóźnienia zapłaty oraz uzasadnić ważny jego interes lub interes publiczny.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny