Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco co nowego: Bank może zablokować Twój rachunek bankowy

Projekt Ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych będzie dawał szczególne kompetencje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt jest przyjęty przez Sejm po pierwszym czytaniu.

Zgodnie z projektem Ustawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej po wejściu w życie ustawy będzie mógł wydać natychmiast wykonalne postanowienie o blokadzie rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego na okres 72 godzin, a potem może być przedłużana.

Podmiot kwalifikowany w rozumieniu ustawy to:

Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego będzie skuteczna także w odniesieniu do rachunku podmiotu kwalifikowanego, którego podmiot kwalifikowany jest współposiadaczem.

Blokada będzie mogła zostać wprowadzona na rachunki bankowe podatników podejrzanych o udział w działaniach kwalifikowanych jako oszustwa w szczególności mające na celu wyłudzenie podatku VAT.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej po wejściu w życie ustawy będzie mógł blokować nie tylko rachunki bankowe przedsiębiorców, którzy swoim działaniem prowadzą do wyłudzenia podatku VAT, ale też ich wspólników.

Zgodnie z projektem Ustawy ustanowiona blokada na wniosek Szefa KAS będzie mogła być przedłużona do 3 miesięcy.

Jako blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego należy rozumieć czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo- -kredytową.

Blokada rachunku, której mówi projektowana ustawa daje możliwości szersze niż wstrzymanie transakcji, które dotyczy zawsze tylko konkretnego zlecenia czy dyspozycji związanej z danym rachunkiem. Blokada może zabezpieczyć środki nie tylko będące przedmiotem transakcji, ale wszystkie znajdujące się na rachunku. Środki o których mowa mogą występować w każdej walucie.

Projektodawca uzasadnia to tym że, wstrzymanie podejrzanej transakcji powoduje, że osoby uwikłane w proceder wyłudzeń mogą dokonać innych transakcji w celu ukrycia środków, które nie były zaangażowane, chociaż znajdują się na tym samym rachunku i mogły być użyte w celu pozorowania zapłaty za towar.  Pełna blokada „konta” uniemożliwiać ma taką sytuację.

Przez rachunek podmiotu kwalifikowanego rozumiany jest rachunek rozliczeniowy podmiotu kwalifikowanego. Rachunek rozliczeniowy to rachunek, na którym co do zasady przechowywane są środki pieniężne pochodzące z działalności zarobkowej, w tym działalności gospodarczej.

Celem projektowanej ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Projekt ma wprowadzić system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców i przez to wzmocnić bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym.

Podatnicy mający zamiar wyłudzenia podatku od towarów i usług zdaniem Projektodawcy często wykorzystują tzw. znikającego podatnika. Jest to podmiot, który rejestruje się jako podatnik VAT i wystawia faktury dokumentujące dostawy towarów, ale nie uiszcza podatku wynikającego z tych dostaw. Wprowadzenie ustawy ma na celu  podjęcie niezbędnych działań w celu zabezpieczenia środków, które powinny zostać przeznaczone na zapłatę należnego podatku, nim zostaną wytransferowane poza polski system bankowy.

W aktualnym stanie prawnym bank ma uprawnienie (nie obowiązek) do tymczasowego zablokowania środków na prowadzonym przez niego rachunku bankowym na okres nieprzekraczający 72 godzin w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na nim środki pochodzą lub mają związek z przestępstwem innym niż pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. O zastosowaniu blokady rachunku bank niezwłocznie zawiadamia prokuratora, przekazując mu jednocześnie wszystkie informacje, które doprowadziły do podjęcia decyzji o zastosowaniu blokady. Po wszczęciu postępowania prokurator może wstrzymać określoną transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku maksymalnie na okres 3 miesięcy, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia banku o dokonaniu tymczasowej blokady. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu

Projekt zawiera także inne istotne dla przedsiębiorców zmiany zgodnie z którymi:

  • Szef KAS  będzie przeprowadzał analizy ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT, przez zorganizowane grupy przestępcze oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur).
  • System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (dalej: STIR) automatycznie będzie ustalał na podstawie danych z banków i SKOK-ów oraz danych publicznie dostępnych, przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, wskaźniki ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych;
  • Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą miały obowiązek przekazywania do STIR informacji i zestawień, o których mowa w powyżej, zawierających odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK
  • Izba Rozliczeniowa będzie posiadała stały automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników niestanowiących tajemnicy skarbowej.

Regulacja ma znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców gdyż często z uwagi na brak dostatecznego rozpoznania kontrahentów dokonują transakcji z podmiotami.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.