Porady

Czym rozmowa rekrutacyjna nie jest?

Rozmowa rekrutacyjna nie jest spotkaniem, którego celem jest ocena, udzielenie pomocy lub kierowanie karierą, ale po jej zakończeniu będziesz musiał/musiała ocenić przydatność kandydata do pracy, pomóc w jego lepszej percepcji samego siebie i postawić prognozę dotyczącą wykorzystania potencjału kandydata w przyszłości.

A więc rozmowa nie jest:

1. Monologiem

Nie można jej sprowadzić do prostego seansu informacyjnego.

2. Konwersacją

„Siada się i się rozmawia…”. Rozmowa ma swoje cele, swoje procedury, reguły gry.

Na przykład:

  • regułę tego, który zaczyna;
  • regułę kolejności w zabieraniu głosu;
  • regułę ograniczania czasu w zabieraniu głosu, itd.

3. Przesłuchaniem

Rozmowa nie ogranicza się do bombardowana pytaniami czy też zachowania kolejności pytań i odpowiedzi; apeluje ona do innych źródeł przekazu słownego.

4. Wywiadem prasowym

Rozmowa nie jest wywiadem w sensie dziennikarskiego tego określenia. To, co się podczas niej mówi, co się dzieje, nie jest przeznaczone dla żadnego czytelnika, żadnego wydawcy, żadnego telewidza. Jest tylko dwóch rozmówców i nie szuka się podczas niej nic „widowiskowego ani „medialnego”.

5. Dyskusją ideologiczną ani debatą

Nie chodzi tu ani o obronę własnych opinii, ani o zbicie opinii rozmówcy. Przeciwnie, chodzi o ich przyjęcie, lub ewentualnie odesłanie ich do rozmówcy w celu ponownego sformułowania, bardziej precyzyjnego.

6. Spowiedzią

Nie chodzi tu o spowodowanie do „przyznania się” do czegoś, czy też „wyznania” czegoś, jak również nie prowadzi to do oceny – z punktu widzenia moralnego – wymienionych informacji, a jeszcze mniej chodzi tu o „kąpiel informacyjną” w roztworze winy czy wyzwania.

Autor: dr Bogusław J. Feder

Zestawienie form zatrudnienia

Prezentujemy zestawienie w układzie porównawczym, różnych form zatrudnienia i przypisanych do nich warunków oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w obszarach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa konkurencji, prawa cywilnego, prawa autorskiego.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny