Porady

Perfekcyjny zespół - czyli kiedy wzrasta efektywność i skuteczność?

Zarządzanie to nieustanna praca nad sobą, wymagająca coraz to nowszych strategii dla codziennych wyzwań. Czasem, aby znaleźć odpowiedzi wystarczy wnikliwie rozejrzeć się po świecie przyrody.

Otaczająca nas fauna i flora prawdopodobnie przewidziała wiele inspirujących rozwiązań. Na przykład - kiedy gęsi udają się na południe przed zimą, nie bez powodu lecą w kluczu w kształcie litery V.

Perfekcyjny-zespo

Perfekcyjny zespół

Dziś nauka już wie, dlaczego one tak robią: każdy ptak machając skrzydłami wytwarza zawirowania powietrza w górę dla następnego, który leci bezpośrednio za nim. W kluczu całe stado może dolecieć o 71 procent dalej, niż w sytuacji, kiedy ptaki wędrowałyby osobno. Czy zatem także ludzie, których łączy wspólny cel, dotrą do niego szybciej i łatwiej, jeśli będą współpracować?

Za każdym razem, gdy gęś wypadnie z szyku, broni się przed przemierzaniem szlaku samotnie i wraca do klucza, by nadal czerpać z niego korzyści. Gdybyśmy mieli choć tyle rozumu, co gęsi, pracowalibyśmy razem z innymi, którzy podążają w tym samym kierunku. Kiedy gęś prowadząca zmęczy się, to zajmuje miejsce z tyłu, a wtedy inna gęś leci z przodu. Dla wspólnego celu zamieniają się rolami po ciężkiej pracy. W przypadku, kiedy jedna gęś słabnie lub jest ranna i wypada z szyku, dwie inne podążają za nią, by pomagać jej i chronić. Zostają z nią aż do chwili, gdy jest gotowa do lotu. Potem odlatują z innym stadem, by dogonić swoją grupę. Gdybyśmy byli tak mądrzy jak gęsi, wspieralibyśmy się wzajemnie w podobny sposób.

Osiągnięty wspólnie wynik to połączenie możliwości intelektualnych wszystkich członków zespołu z wykorzystaniem umiejętności przetwarzania informacji. Jeśli członkowie zespołu potrafią wspólnie spożytkować swe zdolności twórcze, rezultaty znacznie przekroczą sumę ich wysiłku indywidualnego.

Jest kilka powodów, dla których dobrze działająca w pracy grupa osiąga większą skuetczność i doskonałość:

1. Badania wykazały, że grupa podejmuje często lepsze decyzje, gdy stoi w obliczu trudnych problemów;

2. Gdy zadania są skomplikowane, wymagające specjalistycznej wiedzy, a do tego zmieniają się, nie ma możliwości, żeby lider albo jedna osoba miała pojęcie o wszystkich związanych z nimi informacjami;

3. Wzrasta prawdopodobieństwo pomyślnego wprowadzenia projektu w życie kiedy zajmuje się nim dobrze skoordynowana grupa ludzi pracujących wspólnie, a którzy chętnie pomagają sobie rozwiązywać problemy.

4. Jakość zdecydowanie poprawi się, gdy członkowie zespołu mogą swobodnie wymieniać się poglądami na temat aktualnych problemów, chętnie dzielą się wiedzą, posiadanymi informacjami, własnymi opiniami i umiejętnościami;

5. Praca zespołowa przy zbiorowej odpowiedzialności tworzy pole do dalszego rozwoju indywidualnego. Ma on miejsce, gdy grupa wspólnie wykonuje wiele funkcji kierowniczych, związanych z prowadzeniem spotkań i projektów, tworzeniem warunków pracy zbiorowej i radzeniem sobie z zadaniami, polegającymi na rozwiązywaniu problemów.

6. Zespół pomaga ludziom uczyć się przez bezpośrednie sprzężenie zwrotne, które jest cennym źródłem informacji i silnym bodźcem do zmian.

Autor: dr Bogusław J. Feder

Zestawienie form zatrudnienia

Prezentujemy zestawienie w układzie porównawczym, różnych form zatrudnienia i przypisanych do nich warunków oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w obszarach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa konkurencji, prawa cywilnego, prawa autorskiego.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny