Poradniki

Spółki kapitałowe

Spółka kapitałowa jest prawną formą organizacji podmiotów gospodarczych, w której - jak sama nazwa wskazuje - istotą funkcjonowania jest kapitał. Ich ustrój reguluje ustawa Kodeks spółek handlowych. Obok spółek kapitałowych, Kodeks spółek handlowych wyróżnia spółki osobowe, przedstawione w odrębnym poradniku.

Skład osobowy spółki kapitałowej jest zmienny, a prowadzeniem jej spraw oraz reprezentacją spółki nie zajmują się wspólnicy, tylko wyznaczone w tym celu organy. Istotną cechą spółki kapitałowej jest także osobowość prawna oraz odrębność majątkowa.

Spółki kapitałowe w Polsce mogą przyjmować różną formę. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wyróżnia się trzy rodzaje spółek kapitałowych:

  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółkę akcyjną,
  • prostą spółkę akcyjną.

Spółka kapitałowa jest osobą prawną, co oznacza, że posiada zarówno zdolność prawną, jak i zdolność do czynności prawnych. Niesie to ze sobą różne konsekwencje. Spółka kapitałowa funkcjonuje jako samodzielny podmiot prawa cywilnego i posiada własny, odrębny od wspólników majątek. Może nabywać prawa oraz obowiązki, a także posiada m.in. zdolność sądową i procesową, czyli może pozywać i być pozwaną przez inny podmiot.

Charakterystyczną cechą spółek kapitałowych jest to, że odpowiedzialność za zobowiązania ponosi sama spółka. To duża zaleta tej formy prowadzenia działalności gospodarczej z perspektywy wspólników, których ryzyko majątkowe ogranicza się jedynie do wysokości wniesionych wkładów.

Kwestia odpowiedzialności majątkowej inaczej prezentuje się w kontekście członków zarządu. Mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za długi spółki całym swoim majątkiem, jeżeli egzekucja w stosunku do jej majątku okaże się bezskuteczna.

Spółka kapitałowa nabywa osobowość prawną wraz z momentem rejestracji w KRS. Prawo do dokonywania czynności prawnych spółka nabywa funkcjonując już jako spółka kapitałowa w organizacji. Mianem tym określa się formę przejściową spółki kapitałowej, która trwa od zawarcia aktu założycielskiego spółki do chwili jej rejestracji.

Zachęcamy do zapoznania się z tabelą przedstawiającą trzy typy spółek kapitałowych. Dzięki niej, dowiesz się m.in.:

  • jaki jest wymagany minimalny kapitał zakładowy dla założenia każdej ze spółek,
  • komu przysługuje prawo reprezentacji,
  • jaka jest odpowiedzialność wspólników za zobowiązania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Spółki kapitałowe

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT