Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Obowiązek zrozumiałego formułowania przyczyn rozwiązania stosunku pracy

Przedsiębiorco! Bardzo często, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, zwłaszcza na podstawie szczególnych podstaw rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy), pracownicy składają do sądu powództwo o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie. Aby dokonane przez Ciebie wypowiedzenie nie naruszało prawa, musisz pamiętać o tym, żeby dokładnie i zrozumiale wyjaśnić i przedstawić pracownikowi przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Co to dokładnie oznacza, przeczytasz poniżej.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego:

Pracodawca musi tak uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę, aby powody zwolnienia były zrozumiałe dla pracownika1.

Okoliczności sporu:

Pan Grzegorz Kowalik był zatrudniony w Agencji Reklamowej „PlaKat” na stanowisku menadżer projektu. Do jego zadań należało m. in. zarządzanie realizacją projektów, odpowiedzialność za obsługę klientów, poszukiwanie nowych możliwości świadczenia usług.

W Agencji obowiązywał regulamin pracy, zgodnie z którym podjęcie działalności konkurencyjnej oraz wykorzystanie informacji zakładu pracy stanowiących tajemnicę techniczną, technologiczną, handlową i finansową stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Pomimo tego, Pan Grzegorz Kowalik założył z kolegą spółkę partnerską, która świadczyła podobne usługi, do Agencji, w której pracował. 

Pracodawca po powzięciu informacji na temat prowadzonej przez Pana Grzegorza Kowalika działalności gospodarczej, rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Jako przyczynę wskazał podjęcie działalności o charakterze konkurencyjnym i utratę zaufania.  

Pan Grzegorz Kowalik złożył pozew do sądu o przywrócenie do pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy.  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 108), zwana dalej Kodeks pracy

Rozstrzygane zagadnienie:

Jakie informacje należy zawrzeć w wypowiedzeniu lub oświadczeniu o rozwiązaniu stosunku pracy, aby spełnić obowiązek zrozumiałego formułowania przyczyn rozwiązania stosunku pracy?

Rozstrzygnięcie:

Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Oznacza to, że niepodanie tej przyczyny lub niewłaściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa i upoważnia pracownika do dochodzenia roszczeń.

Składając pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia należy zwłaszcza zadbać o to, aby pracownik zrozumiał stawiane mu zarzuty i ich istotę.

Sąd Najwyższy już wielokrotnie rozważał, kiedy zostaje przez pracodawcę spełniony obowiązek podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy.

Przyczyna ta powinna być skonkretyzowana, nieograniczająca się do wyrażeń ustawowych lub przytoczenia ogólnikowych zwrotów. Podanie pracownikowi przyczyny wypowiedzenia ma mu umożliwić dokonanie racjonalnej oceny, czy ta przyczyna w rzeczywistości istnieje. Naruszenie art. 30 § 4 może także polegać na pozornym, niewystarczająco jasnym i konkretnym jej wskazaniu. 

Zgodnie z orzecznictwem nie jest także wystarczające wskazanie na to, że m. in.:

W niniejszej sprawie Pracodawca jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia określił „podjęcie działalności o charakterze konkurencyjnym i utratę zaufania”. Pracodawca nie określił jednak jakie dokładnie działania konkurencyjne podjął Pan Grzegorz Kowalik, na czym polegały, w jakim zakresie były podejmowane. Dlatego też sąd przywrócił Pana Grzegorza Kowalika do pracy, zgodnie z jego roszczeniem, gdyż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie zawierało odpowiednio określonej przyczyny rozwiązania umowy.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.