Umowa zbycia udziałów w spółce

Udział w spółce kapitałowej z o.o. stanowi zespół praw i obowiązków wspólnika. Udział reprezentuje część kapitału zakładowego i jest prawem obligacyjnym, które podlega obrotowi i może być przenoszony na inne osoby. Zbycie udziału/ów w drodze umownej oznacza, że wraz z przeniesieniem tych praw i obowiązków dochodzi do przeniesienia pewnych wartości majątkowych wynikających z bilansu spółki, a przypadających na wartość udziału.

Należy pamiętać, że czynność zbycia udziałów nie jest czynnością prawną spółki (dokonywaną przez spółkę), ale czynnością między zbywcą a nabywcą. Umowa sprzedaży udziału podlega zatem ogólnej zasadzie swobody umów (art. 3531 kodeksu cywilnego), z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących (ius cogens) kodeksu spółek handlowych.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki