Umowa zbycia udziałów w spółce

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Umowa zbycia udziałów w spółce

Udział w spółce kapitałowej z o.o. stanowi zespół praw i obowiązków wspólnika. Udział reprezentuje część kapitału zakładowego i jest prawem obligacyjnym, które podlega obrotowi i może być przenoszony na inne osoby. Zbycie udziału/ów w drodze umownej oznacza, że wraz z przeniesieniem tych praw i obowiązków dochodzi do przeniesienia pewnych wartości majątkowych wynikających z bilansu spółki, a przypadających na wartość udziału.

Należy pamiętać, że czynność zbycia udziałów nie jest czynnością prawną spółki (dokonywaną przez spółkę), ale czynnością między zbywcą a nabywcą. Umowa sprzedaży udziału podlega zatem ogólnej zasadzie swobody umów (art. 3531 kodeksu cywilnego), z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących (ius cogens) kodeksu spółek handlowych.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki