Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy

Konstrukcja stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia polega na tym, że ubezpieczający płaci składki ubezpieczycielowi, a w zamian za to ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić określone w umowie ubezpieczenia świadczenie, tj. zazwyczaj wypłacić pewną kwotę pieniędzy w przypadku zajścia określonego zdarzenia, które wywołuje szkodę po stronie ubezpieczającego.

Zarówno Umowa ubezpieczenia mienia przedsiębiorcy, jak i Umowa odpowiedzialności cywilnej w związku z ruchem przedsiębiorstwa są ubezpieczeniami majątkowymi. Oznacza to, że przedmiotem takiego ubezpieczenia może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

W wyniku zaistnienia jednego ze zdarzeń, określonego w umowie ubezpieczenia, skutkującego szkodą w mieniu ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub też skutkującego odpowiedzialnością przedsiębiorcy wobec osób trzecich, ubezpieczyciel wypłaca określone w umowie świadczenie, mające na celu zrekompensować lub zminimalizować powstałą szkodę.

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki