Umowa sprzedaży online

Umowa sprzedaży online zawiera w sobie elementy dobrze już znanej umowy sprzedaży na odległość.

Każdego dnia coraz chętniej korzystamy z zakupów przez Internet co nie rzadko rodzi po stronie kupującego pewne, często uzasadnione obawy z uwagi na zbyt obszerny i nieczytelny regulamin, w którym często nie są podawane przejrzyście wszystkie wymagane informacje przewidziane w przepisach.

Zakupy przez Internet to rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczna, a jednocześnie umowa zawierana na odległość. Oznacza to, że wykonywanie usługi następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych. Często mamy do czynienia właśnie z umową zawieraną online, lecz nie ze świadczeniem usługi online czy po pewnym czasie, lecz drogą elektroniczną.

Umowa sprzedaży online jest to Umowy sprzedaży, którą Strony zawierają bez jednoczesnej obecności za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jest to Umowa dla której skuteczności przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Jest to taka forma Umowy, która będzie opierać się w całości na Regulaminie lub zastępuje jak i inkorporuje w swojej treści zapisy Regulaminu.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Załączniki i powiązane dokumenty

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki