Porady biznesowe

Nie rezygnuj z marzeń! Bezpłatne tworzenie stron internetowych.

Jeden z użytkowników naszego serwisu, postanowił podzielić się z nami swoją historią, która motywuje do dalszego działania pomimo przeciwności. My postanowiliśmy podzielić się nią z Państwem i być może zachęcić do skorzystania z jego pomocy.

Użytkownik naszego serwisu pan Mateusz Pawłowski jest osobą niewidomą. W 2016 roku ukończył Technikum Administracyjne przy SOSW dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej. Pan Mateusz, z uwagi na swoje ograniczenie nigdy nie będzie w pełni niezależny, potrzebuje pomocy swoich bliskich m.in. przy przemieszczaniu się. Użytkownik od wielu lat działa społecznie na różnych płaszczach, nie poddając się w drodze do osiągnięcia zamierzonych sobie celów, pomimo trudności. Teraz postanowił pomagać przedsiębiorcą dotkniętym skutkami gospodarczymi pandemii.

Z uwagi na epidemię COVID-19 i ograniczenia dla przedsiębiorców, które wprowadzono na terenie RP doszło do znacznego rozwoju przedsiębiorstw działających w internecie, co negatywnie oddziałuje na przedsiębiorców nie posiadających swoich stron internetowych i nie prowadzących działalności w tym obszarze. Pan Mateusz postanowił pomóc przedsiębiorstwom, którzy nie posiadają swojej strony internetowej ani środków na jej założenie i uruchomił projekt, który polega na bezpłatnym tworzeniu stron internetowych.

Akcja jest skierowana do małych firm i instytucji, które nie mają swojej strony internetowej.

Z projektu może skorzystać każdy! Jednym warunkiem, przystąpienia do projektu jest prowadzenie firmy, fundacji, instytucji czy jakiejkolwiek innej działalności, która nie ma jeszcze własnej strony internetowej.

Przedsiębiorca, po zakończeniu tworzenia strony internetowej, może zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia. Z projektem współpracuje Katowicka firma Lingua-IT, która udostępnia bezpłatnie serwer, dzięki czemu utrzymanie strony też nic nie kosztuje.

Być może pomoc pana Mateusza przyda się także Tobie?

Dane kontaktowe Mateusza Pawłowskiego:

Tel.: 505904182 , e-mail: info@enet.ovh

Osoba prawna a osoba fizyczna

Osoba fizyczna i osoba prawna są podstawowymi podmiotami prawa cywilnego. Kwestie dotyczące zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08).

Osoba fizyczna jest to prawne określenie każdego żyjącego człowieka, który występuje jako podmiot w stosunku cywilnoprawnym. Sformułowanie to wynika z treści Działu I Tytułu II Kodeksu Cywilnego, który został poświęcony wyjaśnieniu terminu osoby fizycznej. O kwalifikacji człowieka do podmiotów praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego decyduje przypisana mu od chwili urodzenia zdolność prawna. Tym samym wszyscy ludzie, od chwili urodzenia do momentu śmierci, są uczestnikami stosunków prawnych.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT