Umowa o zapewnienie sprawności informatycznej i dostępu do Internetu

Przedsiębiorcy prowadzący serwisy internetowe, strony, blogi, fora, itp. nie zawsze dysponują merytorycznym przygotowaniem do ich prowadzenia od strony informatycznej / technicznej. Również nie zawsze dysponują wiedzą techniczną lub z zakresu przepisów mających zastosowanie w związku z prowadzeniem takich serwisów często też nie zatrudniają pracowników z takimi kwalifikacjami. W tym miejscu należy zaznaczyć, że prowadzenie takich serwisów wiąże się w szczególności ze stosowaniem następujących w szczególności dziedzin prawa:

  • prawo cywilne (przykładowo zastosowanie ogólnych warunków umów, regulaminów, odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem serwisu, kwestia odpowiedzialności za zamieszczane w nim treści),
  • prawo autorskie, ew. własności przemysłowej (posługiwanie, wykorzystywanie, przetwarzanie, czy samo publikowanie utworów, zapewnienie podstawy prawnej do ich wykorzystania na właściwych polach eksploatacji),
  • ochrona danych osobowych, prywatności (począwszy od użytkowników, których adresy IP są rejestrowane przez serwis, poprzez klientów którzy założyli konta, mają loginy w danym serwisie, a skończywszy na kontrahentach danego przedsiębiorcy – zapewnienie przetwarzania ich danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami),
  • ochrona konsumentów (w przypadku osób korzystających z serwisu nie czyniących tego w ramach ich działalności gospodarczej czy zawodowej),
  • przepisy regulujące świadczenie usług drogą elektroniczną (w zakresie m. in. obowiązków przedsiębiorcy będącego dostawcą takich usług).

W takim wypadku rekomendowanym rozwiązaniem jest powierzenie przedsiębiorcy trudniącemu się zawodowo obsługą serwisów zapewnienia funkcjonowania ich zgodnie z wymogami prawa. Dzięki temu przedsiębiorca może skoncentrować się na swej działalności, ograniczając się do publikowania materiałów, moderowania pod względem specjalistycznym, branżowym działalności użytkowników serwisu. Reagowanie przykładowo na zamieszczanie wulgaryzmów, bądź zapewnienie, żeby każdoczesne brzmienie formularzy obejmujących udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych było zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami pozostawało by obowiązkiem przedsiębiorcy zapewniającego zgodne z prawem funkcjonowanie serwisu.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki