Umowa o udostępnianie informacji o usługach i firmie w informatorach gminnych/miejskich i na stronie internetowej

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Umowa o udostępnianie informacji o usługach i firmie w informatorach gminnych/miejskich i na stronie internetowej

Udostępnianie danych i informacji Twojej firmie oraz usługach świadczonych przez Twoje przedsiębiorstwo, czy też produkcji realizowanej na terenie tej gminy stanowi doskonałą formę reklamy nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również i dla inwestorów, którzy zamierzają w danym rejonie przeprowadzić inwestycje.

Należy pamiętać, iż dane zawarte w rejestrze przedsiębiorców KRS, czy też w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są z mocy ustaw danymi jawnymi. Gminy nie mają obowiązku zamieszczać publicznie dostępnych informacji o przedsiębiorcach na swoich stronach internetowych, czy też wydawanych informatorach i biuletynach gminnych, natomiast mogą takie dane zamieszczać. Zakres i formę udostępnianych danych określony powinien zostać w Umowie.

Umowa o udostępnienie informacji o usługach i firmie w informatorach gminnych / miejskich i na stronie internetowej jest formą umowy o świadczenie usług, w tym w pewnych przypadkach o reklamę. Umowa powinna określać zakres danych i informacji, które gmina będzie udostępniać. Umowa może obejmować nie tylko dane i informacje jawne, a więc zawarte w publicznych rejestrach (KRS, CEIDG), ale również inne dane, które mogą wypromować prowadzoną przez Ciebie działalność gospodarczą, np. informacje o wykonanych projektach, o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach, o uzyskanych certyfikatach. Warto również w drodze takiej Umowy promować swoje logo (znak towarowy), o ile takim się posługujesz.

Odpowiednio sformułowana Umowa oraz zakres danych i informacji, które będą udostępnione pozwoli Ci dotrzeć do szerszego grona odbiorców, wypromować markę, wpłynąć na wizerunek firmy, w tym wzbudzić zaufanie potencjalnych klientów i kontrahentów poprzez dodatkowe uwierzytelnienie niejako przez organy administracji publicznej zakresu i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy.

Określając postanowienia Umowy należy zadbać, aby mieć wgląd w zakres i formę upubliczniania przez Gminę informacji o Twojej działalności gospodarczej oraz dbać i ich aktualność. Niezależnie od postanowień Umowy, pamiętaj, że na podstawie art. 51 ust. 4 Konstytucji RP każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki