Porady eksperta

Obowiązek zawarcia umowy o pracę w języku narodowym pracownika

Pytanie z dnia 8 lipca 2014

Czy mam obowiązek zawarcia umowy o pracę w języku narodowym obcokrajowca?

Przedmiot: Obowiązek zawarcia umowy o pracę w języku narodowym pracownika.

Występujący: mikro przedsiębiorca Ewa.

W odpowiedzi na Pani pytanie informujemy:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy nie reguluje obowiązku ani sporządzania umowy o pracę w języku ojczystym pracownika, ani tym bardziej świadectwa pracy.

Kwestię języka, w jakim ma być sporządzona umowa o pracę z obcokrajowcem reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 88 h ust. 1 pkt 3 podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jest obowiązany m.in. do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca.

Obowiązek sporządzenia świadectwa pracy w języku ojczystym cudzoziemca, bądź w języku dla niego zrozumiałym nie wynika z krajowych lub międzynarodowych przepisów powszechnie obowiązujących.

Z powyższego wynika, iż jeżeli Turcy pracujący w Pani firmie posługują się językiem angielskim, to wystarczające jest tłumaczenie umowy o pracę na język angielski. Natomiast jeżeli posługują się tylko językiem ojczystym, to wówczas jest Pani zobowiązana do przetłumaczenia takiej umowy na język turecki przed jej podpisaniem.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst