Porady eksperta

Jak dodać drugiego kontrahenta wysyłając fakturę za pomocą programu e-mikrofirma

Pytanie z dnia 23 maja 2018

Przedstawiony problem: Jak dodać drugiego kontrahenta wysyłając fakturę za pomocą programu e-mikrofirma?

Odpowiedź: Zgodnie z informacją udzieloną w Krajowej Informacji Skarbowej na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, aby w aktualnie czynnym, udostępnionym podatnikom programie e-mikrofirma dodać więcej niż jednego nabywcę, ,,kontrahenta’’ w fakturze. Nie wiadomo także, czy kiedykolwiek takowa możliwość będzie. Pytania w tym zakresie można także kierować na adres mailowy: jpk.helpdesk@mf.gov.pl.

Korzystając z programu e –mikrofirma trzeba w sytuacji, gdy nabywcą usługi/produktu są dwie osoby, wystawiać dwie faktury z odpowiednią adnotacją w treści, że jest to faktura na części (np. ½), należna z tytułu usługi/sprzedaży produktu wynagrodzenia ze wskazaniem, że drugą część wynagrodzenia obejmuje druga faktura o wskazanym numerze dla podanego kontrahenta/nabywcy.

 

Stan prawny na dzień: 23 maja 2018 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny