Porady eksperta

Interpretacja ZUS,  a praca nakładcza

Pytanie z dnia 26 sierpnia 2015

Przedstawiony problem prawny: interpretacja ZUS, a praca nakładcza

Odpowiedź na problem prawny:

Wskazujemy, że porady E-punktu konsultacyjnego nie są poradami indywidulnymi, a jedynie mają na celu przedstawienie obowiązujących przepisów prawa dla uogólnionego zagadnienia prawnego. Służą one mikro i małym przedsiębiorcom, przez co należy rozumieć, iż nie wchodzą w ten zakres porady prawne pracownikom w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jednakże możemy wskazać, że po 2007 roku osoby wykonujące pracę chałupniczą przegrywały sprawy we wszystkich instancjach w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. Niekorzystne wyroki były później potwierdzane przez Sąd Najwyższy (wyrok z 6 marca 2007 r., sygn. akt I UK 302/2006, oraz SN z 26 lipca 2012 r., sygn. akt I UK 27/12). Sąd Najwyższy uznał w zakresie badanych spraw, że praca nakładcza była czynnością pozorną, zawartą wyłącznie w celu opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, bez zamiaru wykonywania pracy w formie i wymiarze wyznaczającym istotę stosunku pracy nakładczej.

Ponadto Sąd Najwyższy wskazał także, że o ważności umowy można mówić tylko wówczas, gdy zawierające ją strony miały zamiar wzajemnego wywiązania się ze swoich obowiązków. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. nr 3, poz. 19 z późn. zm.) taka umowa musi zapewniać wykonawcy uzyskanie z jej tytułu co najmniej 50 proc. najniższego wynagrodzenia określonego przez ministra pracy i polityki społecznej. I właśnie ten przepis stanowi warunek konieczny do uznania umowy o pracę nakładczą. Istotnym elementem jest także określenie minimalnej miesięcznej ilości pracy, a tym samym zapewnienie wykonawcy określonego wynagrodzenia. Jeśli zatem strony umowy o pracę nakładczą zawarły ją z zamiarem czy z góry godzą się niedotrzymania tego warunku, w istocie ich świadczenia woli dotknięte są pozornością. Przez co należy rozumieć, iż rozstrzygnięcia ZUS idą w parze z ugruntowaną obecnie doktryną. Jednakże, o ile praca nakładcza była co do formy, rozmiaru i rzeczywistego wykonania zrealizowana to należy to wykazać.

Stan prawny aktualny na 2 września 2015 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT