Porady eksperta

Dofinansowanie na start działalności gospodarczej

Użytkowniczka zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytaniem dotyczącym dostępnych możliwości dofinansowań lub korzystnych pożyczek na rozwój. Wskazała, że planuje rozpocząć działalność z zakresu produkcji odzieży. Jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę i nie posiada statusu studenta.

 

Dotacje z urzędu pracy

Osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy. W takim przypadku dotacja nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Taką dotację – jednorazowo – może otrzymać:

 • osoba bezrobotna,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej, nigdzie nie pracujący i poszukujący pracy
 • absolwent centrum integracji społecznej
 • absolwent klubu integracji społecznej.

 

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

 • kwotę, o którą się ubiegamy,
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania
 • szczegółową specyfikację planowanych wydatków
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

 

Nie można liczyć na dotację, jeśli:

 • otrzymaliśmy już bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
 • mamy wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a działalność była prowadzona przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Z uwagi na fakt, że Użytkowniczka nie jest osobą bezrobotną – przedstawimy inne formy otrzymania wsparcia na rozpoczęcie własnej firmy.

 

Pożyczka na start w biznesie

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie", na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Pożyczka nie może przekroczyć kwoty 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 100 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,01 proc. lub 0,03 proc. w skali roku. Nie płacimy prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki. Okres spłaty może wynieść do 7 lat, a karencja w spłacie - 1 rok.

Możemy przysługuje osobom, które są:

 • studentem ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwentem szkół i uczelni wyższych poszukującym pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • opiekunem osób niepełnosprawnych – członkiem rodziny opiekującym się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierającym świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Dotacje unijne

Fundusze unijne finansują projekty, w ramach których można otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu. Takie dotacje są najczęściej przeznaczone dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferta w konkretnych projektach może się różnić, w zależności od tego czy mamy mniej czy więcej niż 30 lat oraz od tego, jaki podmiot realizuje taki projekt. W jednym województwie może być realizowanych kilkadziesiąt przedsięwzięć, skierowanych do różnych, specyficznych grup.

Najczęściej projekty oferują swoim beneficjentom:

 • indywidualny plan działania, który zostanie przygotowany w formie schematu kroków koniecznych do podjęcia w celu poprawy twojej sytuacji na rynku pracy
 • doradztwo zawodowe w zakresie wyboru zawodu zgodnego z posiadanymi umiejętnościami i możliwościami oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej
 • bezpośrednia pomoc w znalezieniu pracy – pośrednictwo pracy
 • wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe czy studia podyplomowe mające na celu zdobycie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu lub podwyższenie już posiadanych kompetencji
 • staże i praktyki zawodowe u pracodawców służące zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego, którego brak jest barierą w znalezieniu pracy
 • dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia mające na celu zdobycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej firmy, a także pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych przez określony okres.

 

Lokalne grupy działania

Dla rolników ubezpieczonych w KRUS i planujących własny biznes, przeznaczone są pewne możliwości wsparcia z premii na rozpoczęcie działalności.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jego uzyskanie należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli osoba mieszka na wsi, ale nie zajmuje się rolnictwem, warto zapytać w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania. Można je także znaleźć w bazie Lokalnych Grup Działania. Wniosek należy złożyć do konkretnej Lokalnej Grupy Działania, a dotacja może wynieść do 100 tys. zł.

 

Wsparcie JEREMIE

Jeśli nie należymy do żadnej z wyżej opisanych grup, można skorzystać ze wsparcia na preferencyjnych zasadach, dzięki ofercie zwrotnej pomocy finansowej dla mikro, małych i średnich firm oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, w inicjatywie JEREMIE.

JEREMIE, czyli Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. W tym programie przedsiębiorca może skorzystać z pożyczek, kredytów lub poręczeń, dzięki którym firmy bez długiej historii mogą uzyskać kredyt bankowy.

Ta oferta jest dla osób, które:

 • rozpoczynają działalność (startup)
 • nie posiadają historii kredytowej
 • nie posiadają zabezpieczeń kredytu o wystarczającej wartości.

Oferta w ramach inicjatywy JEREMIE jest dostępna w pięciu województwach:

 • województwo zachodniopomorskie
 • województwo wielkopolskie
 • województwo łódzkie
 • województwo mazowieckie.

Więcej na temat możliwości finansowania działalności można przeczytać w naszym artykule dostępnym pod linkiem: Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej krok po kroku - mikroPorady.pl - Biznesowe wsparcie z najlepszej strony

 

Pamiętaj!
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy


Stan prawny: 14 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:
1)Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

 

Zawieszenie a zamknięcie działalności

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, że firma nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a przede wszystkim oczekiwanych zysków. Wówczas przedsiębiorca często zmuszony jest zamknąć swoją działalność. Nie jest to jednak jedyne wyjście - w niektórych przypadkach można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, aby po pewnym czasie powrócić do jej prowadzenia.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT