Porady eksperta

Czy wniosek o zwolnienie z obowiązku składkowego może złożyć tylko aktywny (na dzień składania wniosku) płatnik składek? Czy może złożyć osoba, która już zamknęła/zawiesiła prowadzenie działalności (np. w dniu 15 marca)?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Wniosek mogą złożyć osoby, które m.in. prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 r. i spełniają pozostałe warunki. Zatem osoby, które w marcu 2020 r. zawiesiły/zlikwidowały działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o zwolnienie. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że zwolnienie dotyczy należności za marzec, kwiecień i maj. Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność i miał zobowiązania za wcześniejsze okresy niż marzec, to powinien rozważyć skorzystanie z innego rodzaju pomocy np. ze spłaty zobowiązań za okres od stycznia 2020 r. bez naliczania opłaty prolongacyjnej, czy też o zwolnienie z opłacenia składek.

ZUS - Zadaj pytanie ekspertowi

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny