Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Czy stosunek pracy można nawiązać w dzień ustawowo wolny od pracy?

Przepis art. 26 kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. Nie ma zatem przeszkód do przyjęcia, że dniem rozpoczęcia stosunku pracy stanowiącym o nawiązaniu stosunku pracy był dzień wolny od pracy. Pracodawca jest obowiązany do spełnienia wszystkich obowiązków względem pracownika od dnia nawiązania stosunku pracy i bez znaczenia jest to, czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Przykładowo może to być także pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, którym jest sobota wolna od pracy.

Przedsiębiorco, pamiętaj że art. 26 kodeksu pracy stanowi, że:

stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Stan faktyczny[1]

Pracodawca X sp. z o.o. zawarł dnia 31 grudnia 2014 r. z pracownicą Y umowę o pracę na czas określony tj. od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W umowie wskazano, jako dzień rozpoczęcia pracy 2 stycznia 2015 r., ponieważ 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Z tego tytułu ubezpieczona została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której stwierdził, że pracownica Y podlegała obowiązkowi ubezpieczeniowemu od 2 stycznia 2015 r., a nie od 1 stycznia 2015 r. Od tej decyzji pracodawca X sp. z o.o., złożył odwołanie, w którym domagał się uznanie przez ZUS, że pracownica Y była objęta ubezpieczeniem społecznym od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Katowicach[2]:

Sąd orzekł, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło 1 stycznia 2015 r. i od tego czasu pracownica Y podlegała ubezpieczeniu społecznemu. Według Sądu nie budzi najmniejszych wątpliwości, że wolą stron stosunku pracy było nawiązanie go na pełne dwa miesiące tj. od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r., co znalazło odzwierciedlenie w określeniu czasu jej trwania w umowie, zgłoszeniu pracownicy Y do ubezpieczeń społecznych, a także w świadectwie pracy.

Zdaniem Sądu, stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu pracy, podanie terminu rozpoczęcia pracy stanowi obligatoryjny element umowy o pracę. Przepis art. 26 kodeksu pracy, nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. Sąd Apelacyjny uznał, że co do zasady nie ma przeszkód do przyjęcia, że dniem rozpoczęcia stosunku pracy stanowiącym o jego nawiązaniu, był dzień wolny od pracy.

Nawiązanie stosunku pracy z dniem jej faktycznego rozpoczęcia następuje tylko wtedy, gdy strony nie zawarły (pomimo ustawowego obowiązku, określonego w art. 29 § 1 kodeksu pracy) umowy i do jej zawarcia doszło w sposób dorozumiany (konkludentny).

Po dokonaniu przez Sąd analizy postanowień spornej umowy o pracę stwierdził, że zawiera ona wykluczające się ze sobą wnioski: z jednej strony stosunek pracy nawiązano na okres od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r., a z drugiej dla ustalenia daty nawiązania stosunku pracy z punktu widzenia art. 26 kodeksu pracy wskazano 2 stycznia 2015 r.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666)

 

[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 stycznia 2017 r. (sygn. akt III AUa 2337/15)

[2] Ibidem.  

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.