Porady

Rozmowa kwalifikacyjna - 5 kroków przed rozmową z pracodawcą

Zanim spotkasz się z pracodawcą przygotuj się.

Oto zagadnienia, którym warto poświęcić chwilę uwagi przed rozwmową kwalifikacyjną:

1. Przygotuj samego siebie

- wartości/potrzeby
- zainteresowania
- realne cele
- umiejętności nabyte i praktykowane

2. Poznaj przyszłego pracodawcę

- jego produkty i produkcję
- wielkości firmy
- położenie geograficzne
- trendy i przyszły rozwoju
- reputację firmy

3. Przygotuj rozmowę

- formułowanie pytań
- wybór możliwych pytań
- praktyka wywiadu

4. Przygotowanie się do rozmowy

- właściwy ubiór
- kontakt wzrokowy, postawa itp.
- umiejętność wymiany a wcześniej nabyte doświadczenia

5. Po rozmowie

- pisemne podziękowanie
- dostarczenie dodatkowych referencji
- przygotowanie się do kolejnej rozmowy
- przygotowanie się do podpisania umów (link do umowy o pracę)

Opracowanie: dr Bogusław J. Feder

Zestawienie form zatrudnienia

Prezentujemy zestawienie w układzie porównawczym, różnych form zatrudnienia i przypisanych do nich warunków oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w obszarach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków, prawa konkurencji, prawa cywilnego, prawa autorskiego.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny